Pressmeddelande

Delårsrapport 1 juli 2020 – 31 mars 2021

20 april, 2021

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2020-07-01 – 2021-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,8) MSEK Resultat per aktie* -0,31 (-0,39) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2020

2 februari, 2021

Sammanfattning av första halvåret (juli – december 2020) • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-3,9) MSEK • Resultat per aktie* -0,21 (-0,26) SEK • […]


DexTech erhåller positiva resultat avseende multipelt myelom

1 februari, 2021

DexTech kan meddela att bolaget utökar sitt prekliniska program med att även innefatta undersökning av OsteoDex effekt på multipelt myelom, (MM), in vitro, cellkulturer. MM är en malign tumörsjukdom i […]


Delårsrapport 1 juli – 30 september 2020

22 oktober, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2020) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-2,0) […]


Kommuniké från årsstämma

8 oktober, 2020

Idag, den 8 oktober 2020, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

8 september, 2020

Torsdagen den 8 oktober 2020 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 190701 – 200630

3 september, 2020

Ladda ner årsredovisningen nedan. Dextech Årsredovisning 190701-200630


Bokslutskommuniké 1 juli 2019 – 30 juni 2020

28 augusti, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,2) […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex avslutas med positiva follow-up-resultat

12 juni, 2020

Bolagets randomiserade fas IIb-studie för behandling av skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) har nu avslutats i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna. Studiens primära endpoints gällande markörer […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex avslutas med positiva follow-up-resultat

28 maj, 2020

Bolagets fas IIb-studie för behandling av skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) visar fortsatt lovande follow-up-data och konfirmerar tidigare meddelade delresultat. Formalia i form av stängning av studiens databas (data base lock) […]