Pressmeddelande

DexTech Medicals ansökan för myelom-studie godkänd

10 augusti, 2022

Ansökan om fas1 studie avseende OsteoDex effekt på patienter med multipelt myelom som inlämnades till Läkemedelsverket 2022-06-23 har godkänts och beviljats tillstånd 2022-08-10. Studien kommer att omfatta 20 patienter och […]


Kommuniké från extra bolagsstämma

11 maj, 2022

Idag, den 11 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av antalet […]


Delårsrapport 1 juli, 2021 – 31 mars 2022

29 april, 2022

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av tredje kvartalet (2022-01-01 – 2021-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-1,5) MSEK […]


Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

25 april, 2022

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 11 maj 2022 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. […]


DexTech Medical stärker sin organisation, föreslår Andreas Segerros som ny styrelseordförande

6 april, 2022

Styrelsen i DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) har beslutat att stärka Bolagets organisation med huvudfokus på framtida affärer utifrån DexTechs unika plattformsteknologi och forskningsportfölj. Andreas Segerros föreslås till ny […]


Halvårsrapport 1 juli, 2021 – 31 december 2021

15 februari, 2022

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av andra kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-1,6) MSEK […]


Sista dag för handel med BTA

24 januari, 2022

DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 27 januari 2022 och stoppdag är den 31 januari 2022. […]


DexTech Medical AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission

27 december, 2021

Teckningsperioden i DexTech Medical AB:s (”DexTech” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, där även allmänheten fick möjlighet att teckna aktier, avslutades den 22 december 2021. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 80 […]


Idag inleds teckningsperioden i DexTech Medical AB:s företrädesemission

8 december, 2021

Idag inleds teckningsperioden i DexTech Medical AB:s (”DexTech” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till […]


DexTech offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

2 december, 2021

DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 8 december 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av […]