Pressmeddelande

Idag inleds teckningstiden i DexTechs företrädesemission

7 juni, 2019

Idag, den 7 juni 2019, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB (”DexTech”) företrädesemission, dels för att skapa en god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende huvudkandidaten OsteoDex och dels […]


Publicering av memorandum inför DexTechs företrädesemission

31 maj, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) publicerar härmed investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission, i vilken teckningstiden inleds fredagen den 7 juni 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight […]


Kommuniké från extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)

29 maj, 2019

Den 28 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Godkännande av styrelsens […]


DexTech avtalar om ytterligare teckningsförbindelse i företrädesemissionen

22 maj, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare en teckningsförbindelse om totalt cirka 2 MSEK. Totalt har DexTech därmed skriftligen avtalat […]


Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)

9 maj, 2019

Aktieägarna i Dextech Medical AB (publ), 556664–6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Rätt att delta […]


DexTech beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera licensförhandlingar och fortsatt FoU-arbete

9 maj, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) meddelar idag att bolagets styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK […]


Delårsrapport 1 juli 2018 – 31 mars 2019

24 april, 2019

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2018-07-01 – 2019-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-6,3) MSEK Resultat per aktie* -0,42 (-0,43) SEK Likvida medel uppgick vid […]


DexTech Medical informerar om licensarbetet och bolagets kapitalbehov

23 april, 2019

Bolaget har sammanställt ett s.k. virtuellt datarum innehållande all information om OsteoDex, DexTechs läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC) samt övriga projekt och formell bolagsinformation. Efter tecknat […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2018

31 januari, 2019

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2018-07-01 – 2018-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-4,1) MSEK Resultat per aktie* -0,29 (-0,28) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Rapport färdig för DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

6 december, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), är avslutad och rapporten meddelas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase […]