Pressmeddelande

DexTechs fas IIb studie för OsteoDex avslutas med färdig follow up våren 2020

18 februari, 2020

OsteoDex, bolagets fas 2b studie för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kommer att ha färdiga follow up resultat i slutet av april 2020 och avslutar […]


Kommuniké från årsstämma

18 februari, 2020

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.   Beslut om fastställande […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2019

31 januari, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2019-07-01 – 2019-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -3,9 (-4,2) […]


Delårsrapport 1 juli – 30 september 2019

24 oktober, 2019

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.   Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2019) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -2,0 […]


Kommuniké från årsstämma

17 oktober, 2019

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Lovande uppföljningsresultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

14 oktober, 2019

Bolagets fas IIb-studie för behandling av avancerad prostatacancer, kastrations-resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kan redovisa lovande uppföljningsresultat per den 14:e oktober. Patienterna följs under 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling. End point […]


DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

19 september, 2019

Torsdagen den 17 oktober 2019 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 180701 – 190630

19 september, 2019

Ladda ner årsredovisningen nedan. Dextech Årsredovisning 180701-190630


Bokslutskommuniké 1 juli 2018 – 30 juni 2019

30 augusti, 2019

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) ●  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-2,5) MSEK ●  Resultat per aktie* -0,15 (-0,17) SEK Helår […]


DexTech Medical informerar om nytt samarbete avseende USA och Kina

15 augusti, 2019

DexTech har tecknat ett avtal med CYTO Consulting LLC, Boston, USA där CYTO får uppdraget att bistå DexTech vid identifiering och kontakter med intressenter i framförallt USA men även i […]