Pressmeddelande

Dextech Medical: Årsredovisning 2017-07-01 – 2018-06-30

14 september, 2018

Ladda ner årsredovisningen nedan. Dextech Medical Årsredovisning 170101-180630


Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

7 september, 2018

Onsdagen den 10 oktober 2018 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex under utvärdering

5 september, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och under utvärdering. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre […]


Bokslutskomuniké 2017-07-01 – 2018-06-30

31 augusti, 2018

Fjärde kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) De sista patientbesöken i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex blev klara i juni. Studierapporten beräknas vara klar i oktober 2018. I juni erhöll DexTech ett […]


DexTechs likviditet och kassaflöde

29 augusti, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är nu avslutad. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study […]


DexTech erhåller nytt patent för innovation avseende målspecifik behandling av prostatacancer

27 juni, 2018

Det är välkänt att prostatacancerceller på sin yta överuttrycker proteinet PSMA (prostataspecifikt membranantigen). En omfattande internationell forskningsaktivitet pågår att framställa molekyler som kan binda sig specifikt till PSMA och därmed […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, avslutas juni 2018

4 juni, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är nu inne i slutfasen. Studien har titeln ”A randomised, double- blind, dose-finding, repeat dose Phase […]


Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

25 april, 2018

  Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2017-07-01 – 2018-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-5,6) MSEK Resultat per aktie* -0,43 (-0,39) SEK Likvida medel uppgick […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, lovande delresultat

10 april, 2018

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex färdigrekryterad

12 februari, 2018

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II […]