Pressmeddelande

DexTech förstärker styrelsen inför myelomstudien

7 oktober, 2021

DexTech Medical AB (”DexTech”) avser, som tidigare kommunicerats, genomföra en klinisk ”proof of concept”-studie avseende bolagets huvudkandidat OsteoDex (ODX) effekt på multipelt myelom (MM). MM, som är en obotlig hematologisk […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 200701 – 210630

28 september, 2021

Ladda ner årsredovisningen nedan. DexTech Medical AB Årsredovisning 200701-210630


Bokslutskommuniké 1 juli 2020 – 30 juni 2021

30 augusti, 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-1,9) MSEK Resultat per aktie* -0,10 (-0,13) SEK ** Före och efter […]


DexTech planerar ny klinisk studie på multipelt myelom

24 augusti, 2021

DexTech meddelar att OsteoDex (ODX) pre-kliniska resultat avseende effekt på multipelt myelom (MM) är så övertygande att bolaget nu börjar planering av en klinisk ”proof of concept studie”(kort studie med […]


DexTech konfirmerar mycket positiva resultat från myelomstudier

10 maj, 2021

Bolaget meddelade i början av året positiva resultat från inledande in vitro-studier avseende OsteoDex (ODX) effekt på multipelt myelom (MM). MM är en form av blodcancer som utvecklas i benmärgen […]


Delårsrapport 1 juli 2020 – 31 mars 2021

20 april, 2021

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2020-07-01 – 2021-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,8) MSEK Resultat per aktie* -0,31 (-0,39) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2020

2 februari, 2021

Sammanfattning av första halvåret (juli – december 2020) • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-3,9) MSEK • Resultat per aktie* -0,21 (-0,26) SEK • […]


DexTech erhåller positiva resultat avseende multipelt myelom

1 februari, 2021

DexTech kan meddela att bolaget utökar sitt prekliniska program med att även innefatta undersökning av OsteoDex effekt på multipelt myelom, (MM), in vitro, cellkulturer. MM är en malign tumörsjukdom i […]


Delårsrapport 1 juli – 30 september 2020

22 oktober, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2020) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-2,0) […]


Kommuniké från årsstämma

8 oktober, 2020

Idag, den 8 oktober 2020, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]