Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma

28 oktober, 2022

Idag, den 28 oktober 2022, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Delårsrapport 1 juli, 2022 – 30 september 2022

27 oktober, 2022

Sammanfattning av delårsrapport   Första kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-0,9) MSEK Resultat per aktie* -0,04 (-0,06) SEK Likvida medel uppgick […]


Kallelse till årsstämma 2022 i Dextech Medical AB (publ)

28 september, 2022

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2022 I DEXTECH MEDICAL AB (publ) Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum fredagen den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i […]


DexTech Medical informerar om kommande multipelt myelom-studie

27 september, 2022

Ansökan om Fas1-studie avseende effekt av OsteoDex på patienter med multipelt myelom (MM) godkändes och beviljades tillstånd av Läkemedelsverket 10 augusti 2022. Studien kommer att omfatta 20 patienter och genomföras […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 210701-220630

20 september, 2022

Ladda ner årsredovisningen nedan. Dextech Medical AB Årsredovisning 210701-220630


Bokslutskommuniké 1 juli 2021 – 30 juni 2022

30 augusti, 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-1,5) MSEK Resultat per aktie* -0,11 (-0,10) SEK * Före och efter […]


DexTech Medicals ansökan för myelom-studie godkänd

10 augusti, 2022

Ansökan om fas1 studie avseende OsteoDex effekt på patienter med multipelt myelom som inlämnades till Läkemedelsverket 2022-06-23 har godkänts och beviljats tillstånd 2022-08-10. Studien kommer att omfatta 20 patienter och […]


Kommuniké från extra bolagsstämma

11 maj, 2022

Idag, den 11 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av antalet […]


Delårsrapport 1 juli, 2021 – 31 mars 2022

29 april, 2022

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av tredje kvartalet (2022-01-01 – 2021-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-1,5) MSEK […]


Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

25 april, 2022

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 11 maj 2022 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. […]