Pressmeddelande

Sista dag för handel med BTA

24 januari, 2022

DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 27 januari 2022 och stoppdag är den 31 januari 2022. […]


DexTech Medical AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission

27 december, 2021

Teckningsperioden i DexTech Medical AB:s (”DexTech” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, där även allmänheten fick möjlighet att teckna aktier, avslutades den 22 december 2021. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 80 […]


Idag inleds teckningsperioden i DexTech Medical AB:s företrädesemission

8 december, 2021

Idag inleds teckningsperioden i DexTech Medical AB:s (”DexTech” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till […]


DexTech offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

2 december, 2021

DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 8 december 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av […]


Kommuniké från extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

25 november, 2021

Idag, den 25 november 2021, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (”DexTech”). Stämman beslutade att godkänna den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 8 november 2021. Extra bolagsstämman i […]


Kommuniké från årsstämma

25 november, 2021

Idag, den 25 november 2021, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

8 november, 2021

Aktieägarna i DexTech Medical AB, org.nr. 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 november 2021.  Extra bolagsstämma inleds klockan 11.30 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, […]


Styrelsen i DexTech föreslår en företrädesemission om cirka 58,2 MSEK i syfte att vidareutveckla projektet med multipelt myelom till klinisk forskning och ytterligare verifiera OsteoDex värde

8 november, 2021

Styrelsen i DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 25 november 2021 med förslag till beslut om en nyemission av aktier […]


Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

28 oktober, 2021

Torsdagen den 25 november 2021 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


Delårsrapport 1 juli 2021 – 30 september 2021

22 oktober, 2021

Sammanfattning av första kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-1,5) MSEK Resultat per aktie* -0,06 (-0,10) SEK Likvida medel uppgick vid periodens […]