Pressmeddelande

Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2018

31 januari, 2019

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2018-07-01 – 2018-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-4,1) MSEK Resultat per aktie* -0,29 (-0,28) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Rapport färdig för DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

6 december, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), är avslutad och rapporten meddelas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase […]


Information om DexTechs fas II rapport för OsteoDex

20 november, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och resultaten analyseras. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II […]


Delårsrapport 1 juli – 30 september 2018

18 oktober, 2018

Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2018) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-1,8) MSEK Resultat per aktie* -0,13 (-0,13) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Kommuniké från årsstämma

11 oktober, 2018

Igår, den 10 oktober 2018, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Första resultaten från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

4 oktober, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och de första resultaten meddelas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose […]


Dextech Medical: Årsredovisning 2017-07-01 – 2018-06-30

14 september, 2018

Ladda ner årsredovisningen nedan. Dextech Medical Årsredovisning 170101-180630


Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

7 september, 2018

Onsdagen den 10 oktober 2018 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex under utvärdering

5 september, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och under utvärdering. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre […]


Bokslutskomuniké 2017-07-01 – 2018-06-30

31 augusti, 2018

Fjärde kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) De sista patientbesöken i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex blev klara i juni. Studierapporten beräknas vara klar i oktober 2018. I juni erhöll DexTech ett […]