Pressmeddelande

DexTech beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera licensförhandlingar och fortsatt FoU-arbete

9 maj, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) meddelar idag att bolagets styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK […]


Delårsrapport 1 juli 2018 – 31 mars 2019

24 april, 2019

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2018-07-01 – 2019-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-6,3) MSEK Resultat per aktie* -0,42 (-0,43) SEK Likvida medel uppgick vid […]


DexTech Medical informerar om licensarbetet och bolagets kapitalbehov

23 april, 2019

Bolaget har sammanställt ett s.k. virtuellt datarum innehållande all information om OsteoDex, DexTechs läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC) samt övriga projekt och formell bolagsinformation. Efter tecknat […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2018

31 januari, 2019

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2018-07-01 – 2018-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-4,1) MSEK Resultat per aktie* -0,29 (-0,28) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Rapport färdig för DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

6 december, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), är avslutad och rapporten meddelas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase […]


Information om DexTechs fas II rapport för OsteoDex

20 november, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och resultaten analyseras. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II […]


Delårsrapport 1 juli – 30 september 2018

18 oktober, 2018

Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2018) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-1,8) MSEK Resultat per aktie* -0,13 (-0,13) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Kommuniké från årsstämma

11 oktober, 2018

Igår, den 10 oktober 2018, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Första resultaten från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

4 oktober, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och de första resultaten meddelas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose […]


Dextech Medical: Årsredovisning 2017-07-01 – 2018-06-30

14 september, 2018

Ladda ner årsredovisningen nedan. Dextech Medical Årsredovisning 170101-180630