Pressmeddelande

DexTechs likviditet och kassaflöde

29 augusti, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är nu avslutad. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study […]


DexTech erhåller nytt patent för innovation avseende målspecifik behandling av prostatacancer

27 juni, 2018

Det är välkänt att prostatacancerceller på sin yta överuttrycker proteinet PSMA (prostataspecifikt membranantigen). En omfattande internationell forskningsaktivitet pågår att framställa molekyler som kan binda sig specifikt till PSMA och därmed […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, avslutas juni 2018

4 juni, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är nu inne i slutfasen. Studien har titeln ”A randomised, double- blind, dose-finding, repeat dose Phase […]


Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

25 april, 2018

  Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2017-07-01 – 2018-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-5,6) MSEK Resultat per aktie* -0,43 (-0,39) SEK Likvida medel uppgick […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, lovande delresultat

10 april, 2018

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex färdigrekryterad

12 februari, 2018

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2017

29 januari, 2018

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2017-07-01 – 2017-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-3,5) MSEK Resultat per aktie* -0,28 (-0,25) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Lovande resultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

11 december, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och […]


Kommuniké från årsstämma

10 november, 2017

Igår, den 9 november 2017, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Status för DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

8 november, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” […]