Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 juli 2019 – 30 juni 2020

28 augusti, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,2) […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex avslutas med positiva follow-up-resultat

12 juni, 2020

Bolagets randomiserade fas IIb-studie för behandling av skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) har nu avslutats i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna. Studiens primära endpoints gällande markörer […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex avslutas med positiva follow-up-resultat

28 maj, 2020

Bolagets fas IIb-studie för behandling av skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) visar fortsatt lovande follow-up-data och konfirmerar tidigare meddelade delresultat. Formalia i form av stängning av studiens databas (data base lock) […]


Delårsrapport 1 juli 2019 – 31 mars 2020

6 maj, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2019-07-01 – 2020-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,2) […]


DexTechs fas IIb studie för OsteoDex avslutas med färdig follow up våren 2020

18 februari, 2020

OsteoDex, bolagets fas 2b studie för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kommer att ha färdiga follow up resultat i slutet av april 2020 och avslutar […]


Kommuniké från årsstämma

18 februari, 2020

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.   Beslut om fastställande […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2019

31 januari, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2019-07-01 – 2019-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -3,9 (-4,2) […]


Delårsrapport 1 juli – 30 september 2019

24 oktober, 2019

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.   Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2019) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -2,0 […]


Kommuniké från årsstämma

17 oktober, 2019

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Lovande uppföljningsresultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

14 oktober, 2019

Bolagets fas IIb-studie för behandling av avancerad prostatacancer, kastrations-resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kan redovisa lovande uppföljningsresultat per den 14:e oktober. Patienterna följs under 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling. End point […]