Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 juli, 2022 – 30 juni 2023

30 augusti, 2023

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (-2,1) […]


Delårsrapport 1 juli, 2022 – 31 mars 2023

28 april, 2023

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av tredje kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31) Patientrekrytering har påbörjats för Multipelt Myelom-studien Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK […]


DexTech Medical informs about myeloma study

27 mars, 2023

The company’s Phase 1 study regarding the effect of OsteoDex on patients with multiple myeloma (MM) has been initiated and recruitment of patients has begun. The study includesr 20 patients […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2022

15 februari, 2023

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-1,1) MSEK Resultat per aktie* -0,06 (-0,08) SEK * Före och efter utspädning. […]


DexTech Medical beslutar om tilldelning avseende incitamentsprogram

17 november, 2022

Vid årsstämman i DexTech AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) den 28 oktober 2022 beslutades att införa ett incitamentsprogram (”TO 2022/2025”) för på förhand utvalda nyckelpersoner (”Optionsinnehavare”). TO 2022/2025 ger Optionsinnehavarna möjlighet […]


Kommuniké från årsstämma

28 oktober, 2022

Idag, den 28 oktober 2022, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Delårsrapport 1 juli, 2022 – 30 september 2022

27 oktober, 2022

Sammanfattning av delårsrapport   Första kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-0,9) MSEK Resultat per aktie* -0,04 (-0,06) SEK Likvida medel uppgick […]


Kallelse till årsstämma 2022 i Dextech Medical AB (publ)

28 september, 2022

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2022 I DEXTECH MEDICAL AB (publ) Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum fredagen den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i […]


DexTech Medical informerar om kommande multipelt myelom-studie

27 september, 2022

Ansökan om Fas1-studie avseende effekt av OsteoDex på patienter med multipelt myelom (MM) godkändes och beviljades tillstånd av Läkemedelsverket 10 augusti 2022. Studien kommer att omfatta 20 patienter och genomföras […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 210701-220630

20 september, 2022

Ladda ner årsredovisningen nedan. Dextech Medical AB Årsredovisning 210701-220630