DexTech - Know-how in Translational Research

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en modifierad kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Bolaget har en stark klinisk förankring med värdefull specialistkompetens från forskningslaboratorium och tillverkning till klinisk onkologi. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden.

Läs mer om DexTech på Biostock.se

GuaDex -Teknologiplattform

DexTechs patenterade teknologiplattform, GuaDex, används för egen läkemedelsutveckling men kan även utlicensieras för andra specifika tillämpningar. Teknologiplattformen kan liknas vid en ”legolåda” med multipla möjligheter att bygga nya molekyler.

Läs mer

Läkemedelskandidater

Utifrån en egenutvecklad teknologiplattform, GuaDex har DexTech tagit fram fyra olika läkemedelskandidater, OsteoDex, SomaDex, CatDex och PSMA-Dx.

Läs mer