DexTech - Know-how in Translational Research

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på läkemedelsutveckling för urologisk onkologi, främst prostatacancer. Läkemedelskandidater utvecklas genom CDC (carbohydrate-drug-conjugate) teknik med hjälp av en egenutvecklad kolhydratplattform, GUA-Dex. Bolaget bedriver s.k., translationell forskning, och har en stark klinisk förankring med specialistkompetens inom klinisk onkologi, pre-klinisk forskning, samt processutveckling för läkemedelstillverkning.

Läs mer om DexTech på BioStocks hemsida.

GuaDex -Teknologiplattform

DexTechs patenterade teknologiplattform, GuaDex, används för egen läkemedelsutveckling men kan även utlicensieras för andra specifika tillämpningar. Teknologiplattformen kan liknas vid en ”legolåda” med multipla möjligheter att bygga nya molekyler.

Läs mer

Läkemedelskandidater

Utifrån en egenutvecklad teknologiplattform, GuaDex har DexTech tagit fram fyra olika läkemedelskandidater, OsteoDex, SomaDex, CatDex och PSMA-Dx.

Läs mer