Prostatacancer

Prostatan, eller blåshalskörteln, är en av de manliga könskörtlarna. De andra är testiklarna och sädesblåsorna. Tillsammans producerar de sädesvätska. Prostatakörteln är belägen rakt under urinblåsan och omger den översta delen av urinröret. Prostatans storlek motsvarar ungefär en valnöt. Körtelns tillväxt och funktion styrs av det manliga könshormonet testosteron som främst bildas i testiklarna. Testosteron är en förutsättning för att prostatacancer ska uppkomma.

Förekomst och mortalitet

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden, inte minst i USA och Norden. Ungefär 8 %, drygt 1,1 miljoner fall, av totalt 14,1 miljoner nya cancerfall (i hela världen för vuxna män och kvinnor) under 2012, uppskattades vara prostatacancer. Knappt 4 miljoner män uppskattades leva med prostatacancer under 2012. Cirka 8,2 miljoner människor dog av cancer under 2012 och cirka
8 % av dessa dödsfall var relaterat till prostatacancer1.

Omkring 1,75 miljoner män uppskattas ha prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. Cirka 20-25 %, motsvarande drygt 400 000 patienter med prostatacancer, utvecklar obotlig s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser2.

I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerdiagnosen för män, med knappt 10 000 diagnostiserade fall årligen. Prostatacancer är den cancerform bland män i Sverige som orsakar flest dödsfall. 2012 avled 2 352 män till följd av prostatacancer. Som jämförelse avlider cirka 1 500 kvinnor per år av bröstcancer. I Sverige lever i dag omkring 85 000 män som har eller har haft prostatacancer. Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har ökat kraftigt under de senaste 35 åren. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder men därefter ökar förekomsten med stigande ålder, och hälften av fallen återfinns hos män som är över 70 år. En av åtta män riskerar att få prostatacancer innan 75 års ålder3. Antalet insjuknade har ökat delvis på grund av ökad livslängd och att fler män därmed hinner utveckla prostatacancer. Den huvudsakliga anledningen till den ökande incidensen är emellertid att allt fler symptomfria män kontrollerar sitt PSA-värde och därmed ökar sannolikheten för att få prostatacancer diagnosticerad.

I grova drag kommer var fjärde man som diagnostiseras med prostatacancer att avlida till följderna av densamma. Genomgående är att de som avlider av prostatacancer hunnit utveckla kastrationsresistent sjukdom. Cirka 90 % av dessa patienter drabbas av skelettmetastaser, varför prostatacancer ofta betraktas som en skelettets sjukdom. Idag finns tyvärr inga botande läkemedel vid metastaserad prostatacancer, CRPC. Det finns således ett mycket stort behov av förbättrade läkemedel som kan bromsa sjukdomen mer effektivt och förlänga överlevnaden hos patienten med bibehållen god livskvalitet.

Prostacancer i Sverige4 Antal män
Antal nya fall per år (medeltal 2007−2011) 9 603
Personer som lever med diagnosen per 31 december 2011 (förekomst) 84 613
Andel av all cancer (%) 35,2
Risk att drabbas innan 75-års ålder (%) 13,0
Antal dödsfall per år (medeltal 2008−2012) 2 414
Andel av alla dödsfall av cancer (%) 21,1
Risk att dö i sjukdomen före 75−års ålder (%) 1,3

1 International Agency for Research on Cancer.
2 The cancer market outlook to 2016, SCRIP Insight June 2011.
3 Socialstyrelsen och Cancerfonden, “Cancer i siffror 2013″.
4 NORDCAN, Association of the Nordic Cancer Registries.