Prostatacancer

Prostatan, eller blåshalskörteln, är en av de manliga könskörtlarna. De andra är testiklarna och sädesblåsorna. Tillsammans producerar de sädesvätska. Prostatakörteln är belägen rakt under urinblåsan och omger den översta delen av urinröret. Prostatans storlek motsvarar ungefär en valnöt. Körtelns tillväxt och funktion styrs av det manliga könshormonet testosteron som främst bildas i testiklarna. Testosteron är en förutsättning för att prostatacancer ska uppkomma.

Förekomst och mortalitet

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden, inte minst i USA och Norden. Drygt 1,4miljoner fall i hela världen år 2020 med 375.000 som dog av prostatacancer.

De sju största läkemedelsmarknaderna för prostatacancer är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. Marknadsstorleken uppskattas till 12 miljarder US dollar 2022 och väntas uppgå till 27 miljarder US dollar 2032.  Cirka 20-25 %, motsvarande drygt 300-350.000 patienter med prostatacancer, utvecklar obotlig s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser

I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerdiagnosen för män, med ca 12 000 diagnostiserade fall 2022. Prostatacancer är den cancerform bland män i Sverige som orsakar flest dödsfall. 2022 avled 2 149 män till följd av prostatacancer. Som jämförelse avlider cirka 1 379 kvinnor 2022 av bröstcancer. I Sverige lever omkring 128000 män som har eller har haft prostatacancer (2021). Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har ökat kraftigt under de senaste 35 åren. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder men därefter ökar förekomsten med stigande ålder, och hälften av fallen återfinns hos män som är över 70 år. En av åtta män riskerar att få prostatacancer innan 75 års ålder3. Antalet insjuknade har ökat delvis på grund av ökad livslängd och att fler män därmed hinner utveckla prostatacancer. Den huvudsakliga anledningen till den ökande incidensen är emellertid att allt fler symptomfria män kontrollerar sitt PSA-värde och därmed ökar sannolikheten för att få prostatacancer diagnosticerad.

I grova drag kommer var fjärde man som diagnostiseras med prostatacancer att avlida till följderna av densamma. Genomgående är att de som avlider av prostatacancer hunnit utveckla kastrationsresistent sjukdom. Cirka 90 % av dessa patienter drabbas av skelettmetastaser, varför prostatacancer ofta betraktas som en skelettets sjukdom. Idag finns tyvärr inga botande läkemedel vid metastaserad prostatacancer, CRPC. Det finns således ett mycket stort behov av förbättrade läkemedel som kan bromsa sjukdomen mer effektivt och förlänga överlevnaden hos patienten med bibehållen god livskvalitet.

Prostacancer i Sverige4 Antal män
Antal nya fall per år 2021 Ca 12000
Personer som lever med diagnosen per 2021 (förekomst) 128587
Andel av all cancer (%) 35,2
Risk att drabbas innan 75-års ålder (%) 13,0
Antal dödsfall per år 2022 2 149
Andel av alla dödsfall av cancer (%) 16,6
Risk att dö i sjukdomen före 75−års ålder (%) 1,3

https://www.wcrf.org/cancer-trends/prostate-cancer-statistics/

https://www.precedenceresearch.com/prostate-cancer-market

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik/prostatacancer?gclid=EAIaIQobChMImLTO4vunhQMVVUKRBR0TIAzZEAAYASAAEgJeB_D_BwE