Symtom och diagnostik

Symtom

Prostatacancer ger som regel inga symtom i tidigt skede. En av huvudanledningarna till detta är att tumören vanligtvis uppstår i prostatakörtelns perifera zon, d.v.s. ej i närheten av urinröret. Ibland ställs diagnosen prostatacancer hos patienter som de facto söker för vattenkastningsbesvär på godartad basis, d.v.s. godartad prostataförstoring. I dessa fall ingår oftast undersökning avseende eventuell förekomst av prostatacancer och diagnosen kan därmed hos enstaka personer ställas i efterhand. I de fall tumören hunnit växa till lokalt avancerad sjukdom kan patienten uppleva lokala symtom som vattenkastningsbesvär, lokal smärta eller nedsatt potens p.g.a. tumörens tryck/överväxt på de nerver som är viktiga för erektionsförmågan. Om tumören hunnit metastasera kan patienten söka för smärtor, ofta lokaliserade till skelettet eftersom prostatacancern har en benägenhet att sprida sig till detta.

Diagnostik

Vid utredning av prostatacancer görs flera saker. Ett blodprov tas där PSA-värdet mäts, och läkaren undersöker prostatan med ett finger via ändtarmen. Om det finns misstanke om prostatacancer efter dessa inledande undersökningar så tas biopsier, vävnadsprover, från prostatan via ändtarmen med hjälp av ultraljud. Ett högt PSA-värde kan bero på prostatacancer, men också av tillstånd som exempelvis prostatainflammation, godartad förstoring av prostatan eller en urinvägsinfektion. Med stigande ålder stiger PSA-värdet.

Prostatacancer kan vara långsamt växande eller mer aggressiv, snabbt växande, livshotande cancer. Forskningen strävar i dag efter att utveckla bättre diagnostiska metoder för att kunna skilja de prostatacancertumörer som måste behandlas genast från dem där man kan avvakta och i stället följa upp och kontrollera patienten. Någon allmän screening för prostatacancer förekommer inte i Sverige men antalet PSA-tester som utförs är stort.