GuaDex – Teknologiplattform

DexTechs patenterade teknologiplattform, GuaDex, används för egen läkemedelsutveckling men kan även utlicensieras för andra specifika tillämpningar. Teknologiplattformen kan liknas vid en ”legolåda” med multipla möjligheter att bygga nya molekyler.

Plattformen för utveckling av läkemedelskandidater mot cancer utgår från en klinisk dextran, Rheo-macrodex®. Dextranet har sedan modifierats och utvecklats till att få två egenskaper, det anrikas i tumörceller samt dödar tumörceller utan att skada normala celler (GuaDex). Aktiva substanser kan kopplas till GuaDex varvid egenskaper kan förstärkas/förändras, allt beroende av tillämpningen.  Teknologiplattformen, GuaDex, skyddas av ett eget patent samt tre globala patent (SomaDex, OsteoDex, PSMA-Dex).

DexTechs forskning, med utgångspunkt från teknologiplattformen, har hittills resulterat i tre läkemedelskandidater med indikationer inom onkologi. Utvecklingspotentialen för plattformen är betydande med många affärsmöjligheter, även utanför onkologiområdet.

Bolagets fokus är inriktat på fortsatt klinisk utveckling av OsteoDex för behandling av cancersjukdomar.

Utgående från den kemi som använts vid utvecklingen av plattformen och dess tillämpningar har Bolaget utvecklat en unik GMP-tillverkningsprocess (GMP= good manufacturing practice) som kan användas vid produktionen av kandidaterna och som kan skalas upp hela vägen till materialbehoven vid fas 3. Tillverkningsprocessen är patentsökt 2023.