Pressmeddelande

Delårsrapport 1 juli, 2023 – 31 mars 2024

26 april, 2024

Sammanfattning av tredje kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-1,6) MSEK Resultat per aktie* -0,08 (-0,08) SEK Sammanfattning av niomånadersperioden (2023-07-01 – […]


DexTech Medical meddelar nya positiva resultat från myelomstudien

15 april, 2024

Fas 1 studien undersöker OsteoDex effekt på patienter med progressiv multipelt myelom (MM). Progressiv sjukdom innebär att sjukdomen fortskrider och svarar ej på befintlig behandling. En patient som visat kraftig […]


Halvårsrapport 1 juli, – 31 december 2023

15 februari, 2024

Sammanfattning av andra kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-1,2) MSEK Resultat per aktie* -0,06 (-0,06) SEK * Före och efter utspädning. […]


DexTech Medical meddelar positiva resultat från myelomstudien

23 januari, 2024

De första provsvaren från patient 1 har inkommit och visar en mycket stark effekt på markören för osteoklast aktivitet (CTX). Värdet från baseline (startvärde vid screening) för CTX sjunker efter […]


DexTech Medical informerar om myelomstudien, första patienten behandlas

13 december, 2023

Fas 1 studien undersöker OsteoDex effekt på patienter med progressiv multipelt myelom (MM). Den första patienten behandlas under vecka 50 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Studien omfattar totalt 20 patienter […]


Kommuniké från årsstämma

31 oktober, 2023

Idag, den 31 oktober 2023, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Delårsrapport 1 juli, – 30 september 2023

27 oktober, 2023

Sammanfattning av det första kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-0,8) MSEK Resultat per aktie* -0,05 (-0,04) SEK Likvida medel uppgick vid […]


DexTech Medical lämnar in ny patentansökan till Europeiska Patentverket

13 oktober, 2023

Dextech har lämnat en ny patentansökan avseende GMP produktion (Good Manufacturing Practice) av bolagets huvudkandidat OsteoDex till Europeiska Patentverket (EPO.Org). Ansökan beskriver en GMP syntesmetod i större skala som resulterar […]


Kallelse till årsstämma 2023 i Dextech Medical AB (publ)

29 september, 2023

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2023 I DEXTECH MEDICAL AB (publ) Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 10.00 i […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 220701-230630

20 september, 2023

Ladda ner årsredovisningen nedan. DexTech Medical AB Årsredovisning 220701-230630