Behandling och prognos

Behandling

När man skall välja behandlingsform för prostatacancer beror mycket på hur långt cancern har avancerat, tumörens växtmönster och inte minst patientens ålder och allmäntillstånd. Vid val av behandling bör man också ta hänsyn till hur biverkningarna kommer att påverka patientens livssituation både när det gäller generell hälsa och livskvalitet. Prostatacancer växer sakta och är ”snäll” hos vissa, hos andra kan den tillväxa och sprida sig snabbt. Om man upptäcker tumören när den är liten och lokaliserad inne i prostata kan sjukdomen botas.

Behandling vid lokaliserad, icke metastaserad sjukdom:

  • Kirurgi: avlägsnande av prostatakörteln, ibland kombinerat med strålbehandling
  • Strålbehandling: extern strålbehandling och/eller brachyterapi (s.k. inre strålbehandling)
  • Vid lokalt avancerad sjukdom (när tumören når utanför prostatakapseln) ges strålbehandling i kombination med hormonell behandling.

Behandling av metastaserad (hormon-naiv) sjukdom eller lokalt avancerad sjukdom där strålbehandling inte är tillämplig:

Förstahandsbehandling är s.k. hormonell manipulation. Antiandrogener är förstahandsval vid sjukdom som inte hunnit fjärrmetastasera (vanligen till skelettet). Antiandrogener blockerar testosteronets, d.v.s. det manliga könshormonets, stimulering av tumörcellerna. I de fall tumörsjukdomen hunnit metastasera insätts vanligen s.k. kastrationsbehandling med läkemedel som ges i injektionsform, vanligen var 3:e månad. Denna typ av läkemedel hämmar testiklarnas produktion av testosteron.

 

Prognos

Risken att avlida av prostatacancer beror bland annat på tumörens utbredning och hur aggressiv den är. Risken att dö i prostatacancer ökar ju yngre patienten är och ju mer spridd cancern är i kroppen. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent. Prostatacancer växer ofta långsamt och många insjuknar först i hög ålder. Därför är det vanligt att sjukdomen inte förkortar livet, även om mannen inte får behandling som syftar till att bota. Omkring en fjärdedel av alla som opereras eller strålbehandlas för prostatacancer får återfall i form av stigande PSA. Patienter som utvecklar CRPC med skelettmetastaser dör som regel i förtid p.g.a. sin sjukdom.