Orsaker och riskfaktorer

Orsaken till prostatacancer är okänd men det är känt att det manliga könshormonet testosteron behövs för att prostatacancer ska utvecklas. En rad andra faktorer måste sannolikt samverka, men riktigt vad och hur är inte klarlagt.

Globalt finns stora skillnader i hur vanligt förekommande prostatacancer är. Det tyder på att livsstilsfaktorer och ärftlighet spelar en viss roll. Kostens sammansättning tycks ha viss betydelse, men det är inte klarlagt exakt vilka födoämnen som ökar eller minskar risken. Man räknar med att endast några få procent av all prostatacancer är ärftlig. Hur snabbt cancern växer varierar från person till person. Hos några män kan cancern växa sakta medan den kan växa snabbare hos andra.