DexTech Medical informerar om kommande multipelt myelom-studie

27 september, 2022

Ansökan om Fas1-studie avseende effekt av OsteoDex på patienter med multipelt myelom (MM) godkändes och beviljades tillstånd av Läkemedelsverket 10 augusti 2022. Studien kommer att omfatta 20 patienter och genomföras vid 4-5 sjukhus i Sverige och övriga nordiska länder. Studien beräknas starta kvartal 1 2023 och vara färdig kvartal 4, 2024. Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. De huvudsakliga blodmarkörerna skall analyseras vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Studietiden för varje enskild patient är 14 veckor, från screening till uppföljningsbesök. Varje patient kommer att få OsteoDex varannan vecka, maximalt 7 doser. Vuxna MM-patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom, som erhållit 1-3 tidigare behandlingslinjer, kommer att inkluderas. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet. Sekundär målsättning är att fastställa behandlingsrespons, förändring i nivå av sjukdomsrelaterade biomarkörer, samt dokumentering av livskvalité (QoL scores).

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022.

220927 – PM -DexTech – myelom-studien