Sista dag för handel med BTA

24 januari, 2022

DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 27 januari 2022 och stoppdag är den 31 januari 2022.

Under december 2021 genomförde DexTech en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 46,35 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 27 januari 2022 och stoppdag är den 31 januari 2022. Aktier beräknas distribueras till VP-konto/depå den 2 februari 2022.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare. Nordic Issuing AB har varit emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

220104 – DexTech – Sista dag för handel med BTA – SWE