DexTech Medicals ansökan för myelom-studie godkänd

10 augusti, 2022

Ansökan om fas1 studie avseende OsteoDex effekt på patienter med multipelt myelom som inlämnades till Läkemedelsverket 2022-06-23 har godkänts och beviljats tillstånd 2022-08-10. Studien kommer att omfatta 20 patienter och genomföras vid 5 sjukhuscenter i Sverige och Norge. Studiestart beräknas till Q3-2022 – Q1-2023 och bedöms vara färdig Q3-2024.

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2022.

220810 – PM -DexTech – ansökan för myelom-studie godkänd