Pressmeddelande

DexTech offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

2 december, 2021

DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 8 december 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av […]


Kommuniké från extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

25 november, 2021

Idag, den 25 november 2021, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (”DexTech”). Stämman beslutade att godkänna den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 8 november 2021. Extra bolagsstämman i […]


Kommuniké från årsstämma

25 november, 2021

Idag, den 25 november 2021, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

8 november, 2021

Aktieägarna i DexTech Medical AB, org.nr. 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 november 2021.  Extra bolagsstämma inleds klockan 11.30 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, […]


Styrelsen i DexTech föreslår en företrädesemission om cirka 58,2 MSEK i syfte att vidareutveckla projektet med multipelt myelom till klinisk forskning och ytterligare verifiera OsteoDex värde

8 november, 2021

Styrelsen i DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 25 november 2021 med förslag till beslut om en nyemission av aktier […]


Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

28 oktober, 2021

Torsdagen den 25 november 2021 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


Delårsrapport 1 juli 2021 – 30 september 2021

22 oktober, 2021

Sammanfattning av första kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-1,5) MSEK Resultat per aktie* -0,06 (-0,10) SEK Likvida medel uppgick vid periodens […]


DexTech förstärker styrelsen inför myelomstudien

7 oktober, 2021

DexTech Medical AB (”DexTech”) avser, som tidigare kommunicerats, genomföra en klinisk ”proof of concept”-studie avseende bolagets huvudkandidat OsteoDex (ODX) effekt på multipelt myelom (MM). MM, som är en obotlig hematologisk […]


Dextech Medical AB Årsredovisning 200701 – 210630

28 september, 2021

Ladda ner årsredovisningen nedan. DexTech Medical AB Årsredovisning 200701-210630


Bokslutskommuniké 1 juli 2020 – 30 juni 2021

30 augusti, 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-1,9) MSEK Resultat per aktie* -0,10 (-0,13) SEK ** Före och efter […]