Pressmeddelande

Delårsrapport 1 juli 2016 – 31 mars 2017

27 april, 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.   Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2016-07-01 – 2017-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,5) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -5,6 […]


Fortsatt positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

24 april, 2017

I februari rapporterade bolaget om de första delresultaten från OsteoDex studien med titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2016

28 februari, 2017

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2016-07-01 – 2016-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-2,4) MSEK Resultat per aktie* -0,25 (-0,17) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

8 februari, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” […]


Kommuniké från årsstämma

1 december, 2016

Pressmeddelande 2016-12-01 Igår, den 30 november 2016, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om […]


Delårsrapport juli-september

30 november, 2016

DexTech Medical AB Delårsrapport 1 juli – 30 september 2016 Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2016) Nettoomsättningen […]


Full kapacitet i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

24 november, 2016

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” […]


DexTech Medical AB: sista dag för handel med BTA

9 november, 2016

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 590 113 aktier. Sista dag […]


DexTech Medical AB: Flaggningsmeddelande – styrelseledamot och medgrundare har avyttrat 100 000 aktier

26 oktober, 2016

DexTech Medical AB:s (”DexTech”) styrelseledamot och medgrundare Sten Nilsson har, utanför marknaden, avyttrat 100 000 aktier i DexTech. Sten Nilsson innehar efter avyttringen 1 432 724 aktier, innebärande 9,7 % av andelen […]


DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

26 oktober, 2016

Onsdagen den 30 november 2016 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]