Pressmeddelande

Delårsrapport juli-september

30 november, 2016

DexTech Medical AB Delårsrapport 1 juli – 30 september 2016 Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2016) Nettoomsättningen […]


Full kapacitet i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

24 november, 2016

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” […]


DexTech Medical AB: sista dag för handel med BTA

9 november, 2016

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 590 113 aktier. Sista dag […]


DexTech Medical AB: Flaggningsmeddelande – styrelseledamot och medgrundare har avyttrat 100 000 aktier

26 oktober, 2016

DexTech Medical AB:s (”DexTech”) styrelseledamot och medgrundare Sten Nilsson har, utanför marknaden, avyttrat 100 000 aktier i DexTech. Sten Nilsson innehar efter avyttringen 1 432 724 aktier, innebärande 9,7 % av andelen […]


DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

26 oktober, 2016

Onsdagen den 30 november 2016 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland […]


Årsredovisning 2015-07-01 – 2016-06-30

19 oktober, 2016

Ladda ner årsredovisningen här: dextech-Årsredovisning 150701-160630


DexTech Medical AB:s företrädesemission övertecknad

18 oktober, 2016

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission om högst cirka 15,3 MSEK, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Teckningsgraden uppgick till cirka […]


Nytt datum för årsstämma

13 oktober, 2016

DexTech Medical AB meddelar härmed att nytt planerat datum för årsstämma är den 30 november 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 9 november 2016.   För ytterligare information Gösta Lundgren […]


Angående CFO:s teckningsrätter i pågående nyemission

11 oktober, 2016

DexTech Medical AB (”DexTech”) genomför för närvarande en företrädesemission som pågår till och med den 13 oktober 2016. Bolagets CFO, Gösta Lundgren, har i den aktuella nyemissionen avtalat om teckningsförbindelser […]


Idag inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s företrädesemission

29 september, 2016

Idag, den 29 september 2016, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 13 […]