Pressmeddelande

DexTech Medical AB:s företrädesemission övertecknad

18 oktober, 2016

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission om högst cirka 15,3 MSEK, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Teckningsgraden uppgick till cirka […]


Nytt datum för årsstämma

13 oktober, 2016

DexTech Medical AB meddelar härmed att nytt planerat datum för årsstämma är den 30 november 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 9 november 2016.   För ytterligare information Gösta Lundgren […]


Angående CFO:s teckningsrätter i pågående nyemission

11 oktober, 2016

DexTech Medical AB (”DexTech”) genomför för närvarande en företrädesemission som pågår till och med den 13 oktober 2016. Bolagets CFO, Gösta Lundgren, har i den aktuella nyemissionen avtalat om teckningsförbindelser […]


Idag inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s företrädesemission

29 september, 2016

Idag, den 29 september 2016, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 13 […]


DexTech Medical AB – offentliggörande av memorandum

28 september, 2016

Imorgon, den 29 september 2016, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.dextechmedical.com) och […]


Första patienten in i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex samt fullgjort forskningsavtal med Roche

20 september, 2016

Den första patienten i DexTechs internationella fas IIb-studie har nu rekryterats och fått sin första behandling vid Södersjukhuset i Stockholm. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose […]


Kommuniké från extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)

15 september, 2016

Idag, den 15 september 2016, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.   Godkännande av […]


DexTech Medical AB offentliggör nytt datum för delårsrapport 1, 2016/2017

6 september, 2016

DexTech Medical AB (”DexTech”) offentliggör härmed nytt datum för publicering av delårsrapport 1 för det brutna räkenskapsåret 2016/2017. Rapporten kommer att publiceras den 30 november 2016. Tidigare kommunicerat datum för […]


Bokslutskommuniké 1 juli 2015 – 30 juni 2016

31 augusti, 2016

DexTech Medical AB Bokslutskommuniké 1 juli 2015 – 30 juni 2016 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helår (2015-07-01 – 2016-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -6,1 (-5,6) MSEK […]


Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)

30 augusti, 2016

Pressmeddelande 2016-08-30 DexTech Medical AB, 556664-6203 Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ) Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 […]