Pressmeddelande

DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, avslutas juni 2018

4 juni, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är nu inne i slutfasen. Studien har titeln ”A randomised, double- blind, dose-finding, repeat dose Phase […]


Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

25 april, 2018

  Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2017-07-01 – 2018-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-5,6) MSEK Resultat per aktie* -0,43 (-0,39) SEK Likvida medel uppgick […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, lovande delresultat

10 april, 2018

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II […]


DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex färdigrekryterad

12 februari, 2018

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II […]


Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2017

29 januari, 2018

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2017-07-01 – 2017-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-3,5) MSEK Resultat per aktie* -0,28 (-0,25) SEK Likvida medel uppgick vid […]


Lovande resultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

11 december, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och […]


Kommuniké från årsstämma

10 november, 2017

Igår, den 9 november 2017, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av […]


Status för DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

8 november, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” […]


Årsredovisning 2016-07-01 – 2017-06-30

19 oktober, 2017

Se årsredovisningen i bifogad PDF. Dextech Medical Årsredovisning 160701-170630


Delårsrapport 1 juli – 30 september 2017

18 oktober, 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203. Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2017) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-1,6) […]