DexTech Medical meddelar positiva resultat från myelomstudien

23 januari, 2024

De första provsvaren från patient 1 har inkommit och visar en mycket stark effekt på markören för osteoklast aktivitet (CTX). Värdet från baseline (startvärde vid screening) för CTX sjunker efter 3 doser OsteoDex med ca 80%. Övriga värden ligger tämligen konstanta (jfr baseline). Osteoklaster bryter ner ben (resorberar) och CTX speglar osteoklast aktiviteten som är förhöjd vid multipelt myelom. 

Fas 1 studien undersöker OsteoDex effekt på patienter med progressiv multipelt myelom (MM). Den första patienten behandlas under vecka 50 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  Studien omfattar totalt 20 patienter och genomförs initialt vid tre sjukhus i Sverige: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Uddevalla Sjukhus samt Södersjukhuset i Stockholm. Behandlingen pågår under totalt 14 veckor med 2 doseringar per månad. Tre dos nivåer studeras. Huvudprövare (Principal Investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Analys av biomarkörer sker vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NKS. Inklusionskriterier innefattar vuxna MM-patienter med recidiverande (progressiv) behandlingsresistent sjukdom, som erhållit 1–5 tidigare behandlingslinjer. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt med sekundär målsättning att fastställa behandlingsrespons.

Studien beräknas vara färdig kvartal 4, 2024.

 

”- Då multipelt myelom i likhet med skelettmetastaser från prostatacancer (mCRPC) stimuleras av bencellernas aktivitet så är dagens resultat lovande. Det blir mycket spännande att följa direkt och sekundär effekt på tumörsjukdomen, säger vd Anders R Holmberg”.

 

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024.

240123 – PM – DexTech Medical meddelar positiva resultat från myelomstudien