DexTech Medical lämnar in ny patentansökan till Europeiska Patentverket

13 oktober, 2023

Dextech har lämnat en ny patentansökan avseende GMP produktion (Good Manufacturing Practice) av bolagets huvudkandidat OsteoDex till Europeiska Patentverket (EPO.Org). Ansökan beskriver en GMP syntesmetod i större skala som resulterar i en produkt av farmaceutisk kvalité samt OsteoDex användning för behandling av cancer som utvecklas i skelettet.

Ansökan har stor betydelse för Bolagets planerade kliniska vidareutveckling av OsteoDex (fas 3, kastrationsresistent prostatacancer) tillsammans med en större partner.

”- Ett syntespatent kommer att starkt positivt påverka våra möjligheter att trygga OsteoDex resurskrävande fortsatta kliniska utveckling. Patentskyddet kommer att sträcka sig till ca 2044 och förutsättningarna till ett beviljat patent ser jag som mycket goda, säger vd Anders R Holmberg”.

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2023.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

231013 – PM – Dextech – Patentansökan