DexTech Medical meddelar nya positiva resultat från myelomstudien

15 april, 2024

Fas 1 studien undersöker OsteoDex effekt på patienter med progressiv multipelt myelom (MM). Progressiv sjukdom
innebär att sjukdomen fortskrider och svarar ej på befintlig behandling. En patient som visat kraftig minskning av
skelettrelaterade biomarkörer och som nu fullgjort sin behandling visar sig ha stabil sjukdom med fortsatt låga värden av markörer som speglar skelettaktivitet. Stabil sjukdom innebär att sjukdomen inte utvecklas/fortskrider vilket är mycket positivt. Bolaget avser nu att följa patienter med stabil sjukdom upptill 2 år efter avslutad OsteoDex behandling. Ett så kallat amendment är inlämnat till berörda myndigheter. Uppföljningen ger Bolaget värdefull information om hur länge OsteoDex effekt varar.

Studien omfattar totalt max. 20 patienter och genomförs vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Uddevalla Sjukhus. Fler sjukhus kan komma att involveras senare. Behandlingen pågår under totalt 14 veckor med 2 doseringar per månad. Tre dosnivåer studeras. Huvudprövare (Principal Investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Analys av biomarkörer sker vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NKS. Inklusionskriterier innefattar vuxna MM-patienter med recidiverande (progressiv) behandlingsresistent sjukdom, som erhållit 1–5 tidigare behandlingslinjer. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt med sekundär målsättning att fastställa behandlingsrespons. Rekryteringen av patienter går relativt långsamt (konkurrerande studier, inklusionskrav) vilket medför att studiens avslutande förskjuts något till kvartal 2, 2025. Det medför att även studiekostnader förskjuts och som gör att Bolaget är finansierat hela år 2025.

”- Att uppnå stabil sjukdom är en mycket positiv signal. Amendment tillför stort värde till vår studie och kommer att påverka intresset för OsteoDex i sammanhanget samt hur ytterligare studier skall designas, säger vd Anders R Holmberg”.

 

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2024.

240415 – PM – DexTech Medical meddelar nya positiva resultat från myelomstudien