Rapporter

Nyemissioner

2019
Företrädesemission
Handlingar att ladda ner:
Memorandum
Teaser inkl villkor
Teaser inkl anmälningssedel utan TR
PTV-blankett
Anmälningssedel med TR
Anmälningssedel utan TR

Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)
Aktieägarna i Dextech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:
Kallelse till extra bolagsstämma – 190528
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Dextech Medical AB – 190528
Fullmaktsformulär – Extra bolagsstämma 2019
Styrelsens redogörelse_yttrande ABL 13_6
Bilaga 3.1 till styrelsens redogörelse
Bilaga 3.2 till styrelsens redogörelse
Bilaga 3.3 till styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande Dextech Medical AB

2016
Företrädesemission
Handlingar att ladda ner:
Memorandum
Teaser
Anmälningssedel
Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner 
Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2016 kl. 09.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse yttrande ABL 13:6
Revisorsyttrande styrelsens redogörelse
Årsredovisning 140701-150630

 2014
Nyemission inför notering på AktieTorget
Ladda ner folder (.pdf)
Ladda ner anmälningssedel (.pdf)
Ladda ner prospektet (.pdf)
Årsredovisning 120701 – 130630 (.pdf)
Årsredovisning 110701 – 120630 (.pdf)
Årsredovisning 100701 – 110630 (.pdf)

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner (.doc)

Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 april 2014 kl. 15.00 på Birger Jarlsgatan 41A, 6 tr, i Stockholm.
Ladda ner kallelse (.doc)
Årsredovisning 120701-130630 (.pdf)
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma (.pdf)
Fullmaktsformulär (.pdf)
Styrelsens redogörelse (.pdf)

Ekonomisk information

2018-2019
Årsredovisning 180701-190630
Bokslutskommuniké 180701-190630
Delårsrapport 180701-190331
Delårsrapport 180701-181231
Delårsrapport 180701-180930

2017-2018
Årsredovisning 170701-180630
Bokslutskommuniké 170701-180630
Delårsrapport 170701-180331
Delårsrapport 170701-171231
Delårsrapport 170701-170930

2016-2017
Årsredovisning 160701-170630
Bokslutskommuniké 160701-170630
Delårsrapport 160701-170331
Delårsrapport 160701-161231
Delårsrapport 160701-160930

2015-2016
Årsredovisning 150701-160630
Bokslutskommuniké 150701-160630
Delårsrapport 150701-160331
Delårsrapport 150701-151231
Delårsrapport 150701-150930

2014-2015
Årsredovisning 140701-150630
Bokslutskommuniké 140701-150630
Delårsrapport 140701-150930
Delårsrapport 140701-141231
Delårsrapport 140701-140930

2013-2014
Årsredovisning 130701-140630
Bokslutskommuniké 130701-140630
Delårsrapport 130701-140228
2012-2013
Årsredovisning 120701 – 130630
2011-2012
Årsredovisning 110701 – 120630
2010-2011
Årsredovisning 100701 – 110630

Tidpunkter för ekonomisk information

Årsredovisning* 2019-09-19
Årsstämma** 2019-10-17
3-månadersrapport 2019/2020: 2019-10-24
Halvårsrapport 2019/2020: 2020-01-31
9-månadersrapport 2019/2020: 2020-05-06
Bokslutskommuniké 2019/2020: 2020-08-28

*Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dextechmedical.com den 19 september.
** Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 oktober.