Rapporter

Företrädesemission 2021

Handlingar att ladda ner:

DexTech Medical AB – Prospekt

Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)

Aktieägarna i Dextech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 november 2021 kl. 11.30 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:

211108 – PM – DexTech – Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB

Fullmaktsformulär – Extra bolagsstämma

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

Tidpunkter för ekonomisk information

Årsredovisning* 2021-09-28
Årsstämma** 2021-11-25
3-månadersrapport 2020/2021: 2021-10-22
Halvårsrapport 2020/2021: 2022-02-15
9-månadersrapport 2020/2021: 2022-04-29
Bokslutskommuniké 2020/2021: 2022-08-30

*Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dextechmedical.com den 28 september 2021.
** Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 25 november 2021.

Ekonomisk information

2021-2022

DexTech – Delårsrapport Juli 2021 – September 2021

2020-2021

DexTech Medical AB Årsredovisning 200701-210630

Dextech – Bokslutskommuniké Juli 2020 – Juni 2021

Dextech – Delårsrapport Juli 2020 – Mars 2021

Dextech – Halvårsrapport juli-december 2020

Dextech – delarsrapport juli-september 2020

2019-2020
Årsredovisning 190701-200630
Bokslutskommuniké 190701-200630
Delårsrapport 190701-200331
Delårsrapport 190701-191231
Delårsrapport 190701-190930

2018-2019
Årsredovisning 180701-190630
Bokslutskommuniké 180701-190630
Delårsrapport 180701-190331
Delårsrapport 180701-181231
Delårsrapport 180701-180930

2017-2018
Årsredovisning 170701-180630
Bokslutskommuniké 170701-180630
Delårsrapport 170701-180331
Delårsrapport 170701-171231
Delårsrapport 170701-170930

2016-2017
Årsredovisning 160701-170630
Bokslutskommuniké 160701-170630
Delårsrapport 160701-170331
Delårsrapport 160701-161231
Delårsrapport 160701-160930

2015-2016
Årsredovisning 150701-160630
Bokslutskommuniké 150701-160630
Delårsrapport 150701-160331
Delårsrapport 150701-151231
Delårsrapport 150701-150930

2014-2015
Årsredovisning 140701-150630
Bokslutskommuniké 140701-150630
Delårsrapport 140701-150930
Delårsrapport 140701-141231
Delårsrapport 140701-140930

2013-2014
Årsredovisning 130701-140630
Bokslutskommuniké 130701-140630
Delårsrapport 130701-140228
2012-2013
Årsredovisning 120701 – 130630
2011-2012
Årsredovisning 110701 – 120630
2010-2011
Årsredovisning 100701 – 110630

Nyemissioner

2019
Företrädesemission
Handlingar att ladda ner:
Memorandum
Teaser inkl villkor
Teaser inkl anmälningssedel utan TR
PTV-blankett
Anmälningssedel med TR
Anmälningssedel utan TR

Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)
Aktieägarna i Dextech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:
Kallelse till extra bolagsstämma – 190528
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Dextech Medical AB – 190528
Fullmaktsformulär – Extra bolagsstämma 2019
Styrelsens redogörelse_yttrande ABL 13_6
Bilaga 3.1 till styrelsens redogörelse
Bilaga 3.2 till styrelsens redogörelse
Bilaga 3.3 till styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande Dextech Medical AB

2016
Företrädesemission
Handlingar att ladda ner:
Memorandum
Teaser
Anmälningssedel
Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner 
Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2016 kl. 09.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse yttrande ABL 13:6
Revisorsyttrande styrelsens redogörelse
Årsredovisning 140701-150630

 2014
Nyemission inför notering på AktieTorget
Ladda ner folder (.pdf)
Ladda ner anmälningssedel (.pdf)
Ladda ner prospektet (.pdf)
Årsredovisning 120701 – 130630 (.pdf)
Årsredovisning 110701 – 120630 (.pdf)
Årsredovisning 100701 – 110630 (.pdf)

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner (.doc)

Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 april 2014 kl. 15.00 på Birger Jarlsgatan 41A, 6 tr, i Stockholm.
Ladda ner kallelse (.doc)
Årsredovisning 120701-130630 (.pdf)
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma (.pdf)
Fullmaktsformulär (.pdf)
Styrelsens redogörelse (.pdf)