Rapporter

Kommuniké från årsstämma 2023

231031 – PM – DexTech Kommuniké från Årsstämma

Kallelse till bolagsstämma 2023

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Handlingar att ladda ner:

230929 – PM – Dextech – Kallelse till Årsstämma
Fullmaktsformulär årsstämma Dextech Medical
Kallelelse till Årsstämma 2023

Finansiell kalender

Årsredovisning*

20 september 2023

Q1-rapport 2023/2024

27 oktober 2023

Årsstämma**

31 oktober 2023

Halvårsrapport 2023/2024

15 februari 2024

Q3-rapport 2023/2024

26 april 2024

Bokslutskommuniké 2023/2024

30 augusti 2024

* Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.dextechmedical.com den 20 september 2023.
** Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 31 oktober 2023.

Ekonomisk information

2022-2023

DexTech – Delårsrapport Juli 2023 – Mars 2024
DexTech – Halvårsrapport juli – decmber 2023
DexTech – Delårsrapport juli – september 2023

2022-2023

DexTech Medical AB Årsredovisning 220701-230630
DexTech – Bokslutskommuniké juli 2022 – juni 2023
DexTech – Halvårsrapport Juli – December 2022
DexTech – Delårsrapport juli-september 2022

2021-2022

Dextech Medical AB Årsredovisning 210701-220630
DexTech – Bokslutskommunike juli 2021 – juni 2022
DexTech – Delårsrapport juli 2021 – mars 2022
DexTech – Halvårsrapport Juli 2021 – December 2021
DexTech – Delårsrapport Juli 2021 – September 2021

2020-2021

DexTech Medical AB Årsredovisning 200701-210630
Dextech – Bokslutskommuniké Juli 2020 – Juni 2021
Dextech – Delårsrapport Juli 2020 – Mars 2021
Dextech – Halvårsrapport juli-december 2020
Dextech – delarsrapport juli-september 2020

2019-2020
Årsredovisning 190701-200630
Bokslutskommuniké 190701-200630
Delårsrapport 190701-200331
Delårsrapport 190701-191231
Delårsrapport 190701-190930

2018-2019
Årsredovisning 180701-190630
Bokslutskommuniké 180701-190630
Delårsrapport 180701-190331
Delårsrapport 180701-181231
Delårsrapport 180701-180930

2017-2018
Årsredovisning 170701-180630
Bokslutskommuniké 170701-180630
Delårsrapport 170701-180331
Delårsrapport 170701-171231
Delårsrapport 170701-170930

2016-2017
Årsredovisning 160701-170630
Bokslutskommuniké 160701-170630
Delårsrapport 160701-170331
Delårsrapport 160701-161231
Delårsrapport 160701-160930

2015-2016
Årsredovisning 150701-160630
Bokslutskommuniké 150701-160630
Delårsrapport 150701-160331
Delårsrapport 150701-151231
Delårsrapport 150701-150930

2014-2015
Årsredovisning 140701-150630
Bokslutskommuniké 140701-150630
Delårsrapport 140701-150930
Delårsrapport 140701-141231
Delårsrapport 140701-140930

2013-2014
Årsredovisning 130701-140630
Bokslutskommuniké 130701-140630
Delårsrapport 130701-140228
2012-2013
Årsredovisning 120701 – 130630
2011-2012
Årsredovisning 110701 – 120630
2010-2011
Årsredovisning 100701 – 110630

Nyemissioner

2021

Företrädesemission

Handlingar att ladda ner:

DexTech Medical AB – Prospekt

Teaser

2019
Företrädesemission
Handlingar att ladda ner:
Memorandum
Teaser inkl villkor
Teaser inkl anmälningssedel utan TR
PTV-blankett
Anmälningssedel med TR
Anmälningssedel utan TR

Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)
Aktieägarna i Dextech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:
Kallelse till extra bolagsstämma – 190528
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Dextech Medical AB – 190528
Fullmaktsformulär – Extra bolagsstämma 2019
Styrelsens redogörelse_yttrande ABL 13_6
Bilaga 3.1 till styrelsens redogörelse
Bilaga 3.2 till styrelsens redogörelse
Bilaga 3.3 till styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande Dextech Medical AB

2016
Företrädesemission
Handlingar att ladda ner:
Memorandum
Teaser
Anmälningssedel
Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner 
Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2016 kl. 09.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse yttrande ABL 13:6
Revisorsyttrande styrelsens redogörelse
Årsredovisning 140701-150630

 2014
Nyemission inför notering på AktieTorget
Ladda ner folder (.pdf)
Ladda ner anmälningssedel (.pdf)
Ladda ner prospektet (.pdf)
Årsredovisning 120701 – 130630 (.pdf)
Årsredovisning 110701 – 120630 (.pdf)
Årsredovisning 100701 – 110630 (.pdf)

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner (.doc)

Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 april 2014 kl. 15.00 på Birger Jarlsgatan 41A, 6 tr, i Stockholm.
Ladda ner kallelse (.doc)
Årsredovisning 120701-130630 (.pdf)
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma (.pdf)
Fullmaktsformulär (.pdf)
Styrelsens redogörelse (.pdf)