Likviditetsgaranti

Bolaget har utsett Pareto Securities till likviditetsgarant (market maker) för sin aktie som är noterad på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.