Likviditetsgaranti

Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant (market maker) för sin aktie i samband med noteringen på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Enligt avtalet skall Sedermera säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt 6 procent. På köp- och säljsidan skall Sedermera säkerställa en volym motsvarande cirka 5 000 SEK. Åtagandet påbörjas i samband med Bolagets notering på AktieTorget.