Aktiekapital

Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvot-värde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital Betalt inklusive överkurs Bolagsvärde, premoney
2004 Bildande 100 1 000 100 000 1 000 100 000 100 000 0
2006 Nyemission 100 1 100 110 000 110 000 210 000 860 000 781 818
2006 Nyemission 100 234 234 23 400 233 400 750 000 6 730 769
2007 Nyemission 100 123 123 12 300 245 700 2 500 000 47 439 024
2010 Aktieuppdelning (100:1) 1 243 243 245 700 245 700
2010 Nyemission 1 6 143 6 143 251 843 251 843 2 500 201 99 999 900
2011 Nyemission 1 25 185 25 185 277 028 277 028 8 499 939 84 997 027
2013 Nyemission 1 5 540 5 540 282 568 282 568 1 994 400 99 730 080
2014 Fondemission 1,80 226 054,40 282 568 508 622,40
2014 Aktieuppdelning 40:1 0,045 11 020 152 11 302 720 508 622,40
2014 Nyemission 0,045 2 860 000 128 700 14 162 720 637 322,40 30 030 000 118 678 560
2016 Nyemission 0,045 590 113 26 555 14 752 833 663 877 15 342 938 368 230 720