Ägarförhållanden

2018-06-30, Antal aktieägare 812 st

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Svante Wadman (inklusive närstående) 3 924 770 26,60
Anders R Holmberg 1 563 227 10,60
Sten Nilsson 1 432 724 9,71
Donald Ericsson Fastigheter VI AB 1 124 750 7,62
Hans Andersson (inklusive närstående) 1 115 458 7,56
Gösta Lundgren (inklusive närstående) 1 099 374 7,45
Peter Kanekrans 542 451 3,68
Övriga 3 950 079
26,78
Totalt 14 752 833
100,00