Ägarförhållanden

2023-06-30, Antal aktieägare 1 212 st
<

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Svante Wadman (inklusive närstående) 3 969 369 21,47
Anders R Holmberg 1 573 227 8,51
Sten Nilsson 1 432 724 7,75
Donald Ericsson Fastigheter VI AB 1 124 750 6,08
Gösta Lundgren (inklusive närstående) 1 101 341 5,96
Hans Andersson (inklusive närstående) 1 035 848 5,60
Mats Ragnarsson Holmberg 429 656 2,32
Peter Kanekrans 383 329 2,07
Lennart Meurling 287 462 1,56
Övriga 7 148 151 38,67
Totalt 18 485 857 100,00