Ägarförhållanden

2021-06-30, Antal aktieägare 1 147 st
<

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Svante Wadman (inklusive närstående) 3 969 369 26,60
Anders R Holmberg 1 563 227 10,48
Sten Nilsson 1 432 724 9,60
Donald Ericsson Fastigheter VI AB 1 124 750 7,54
Gösta Lundgren (inklusive närstående) 1 101 341 7,38
Hans Andersson (inklusive närstående) 1 035 848 6,94
Mats Ragnarsson Holmberg 430 000 2,88
Peter Kanekrans 383 329 2,57
Lennart Meurling 287 462 1,93
Övriga 3 592 428 24,08
Totalt 14 920 478 100,00