Ägarförhållanden

2019-06-30, Antal aktieägare 1 058 st
<

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Svante Wadman (inklusive närstående) 3 924 770 26,60
Anders R Holmberg 1 563 227 10,60
Sten Nilsson 1 432 724 9,71
Donald Ericsson Fastigheter VI AB 1 124 750 7,62
Hans Andersson (inklusive närstående) 1 115 458 7,56
Gösta Lundgren (inklusive närstående) 1 099 374 7,45
Mats Ragnarsson Holmberg 440 000 2,98
Peter Kanekrans 379 022 2,57
Lennart Meurling 287 565 1,95
Övriga 3 385 943 22,95
Totalt 14 752 833 100,00