Rapporter

Nyemissioner
2016

Företrädesemission
Handlingar att ladda ner:
Memorandum
Teaser
Anmälningssedel
Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner 
Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2016 kl. 09.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.
Handlingar att ladda ner:
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse yttrande ABL 13:6
Revisorsyttrande styrelsens redogörelse
Årsredovisning 140701-150630

 2014
Nyemission inför notering på AktieTorget
Ladda ner folder (.pdf)
Ladda ner anmälningssedel (.pdf)
Ladda ner prospektet (.pdf)
Årsredovisning 120701 – 130630 (.pdf)
Årsredovisning 110701 – 120630 (.pdf)
Årsredovisning 100701 – 110630 (.pdf)

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner (.doc)

Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)
Aktieägarna i DexTech Medical AB (publ), 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 april 2014 kl. 15.00 på Birger Jarlsgatan 41A, 6 tr, i Stockholm.
Ladda ner kallelse (.doc)
Årsredovisning 120701-130630 (.pdf)
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma (.pdf)
Fullmaktsformulär (.pdf)
Styrelsens redogörelse (.pdf)

Ekonomisk information

2016-2017
Delårsrapport 160701-161231
Delårsrapport 160701-160930

2015-2016
Årsredovisning 150701-160630
Bokslutskommuniké 150701-160630
Delårsrapport 150701-160331
Delårsrapport 150701-151231
Delårsrapport 150701-150930

2014-2015
Årsredovisning 140701-150630
Bokslutskommuniké 140701-150630
Delårsrapport 140701-150930
Delårsrapport 140701-141231
Delårsrapport 140701-140930

2013-2014
Årsredovisning 130701-140630
Bokslutskommuniké 130701-140630
Delårsrapport 130701-140228
2012-2013
Årsredovisning 120701 – 130630
2011-2012
Årsredovisning 110701 – 120630
2010-2011
Årsredovisning 100701 – 110630

Tidpunkter för ekonomisk information

Årsredovisning*2016-10-19
Årsstämma**2016-11-30
3-månadersrapport 2016/17:2016-11-30
Halvårsrapport 2016/17:2017-02-28
9-månadersrapport 2016/17:2017-04-27
Bokslutskommuniké 2016/17:2017-08-31

*Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dextechmedical.com den 19 oktober.
** Årstämman kommer att hållas i Stockholm den 30 november.