Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i DexTech Medical AB