Affärsmodell och Mål

Mindre och små biotechbolag brukar ha som affärsmodell att utlicensiera läkemedelskandidater till större bolag för vidare klinisk utveckling. Det görs vanligen efter klinisk fas 2 men ibland även i preklinisk fas. Detta är även DexTechs affärsmodell. En sådan licensaffär innebär vanligen en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, s.k. milestone-ersättning samt framtida royalty på försäljning.