Vetenskapligt råd och nätverk

DexTech har ett stort nationellt och internationellt nätverk som bidrar till kostnadseffektiv forskning och utveckling.

Vetenskapligt råd

Lennart Meurling, docent i organisk kemi. Meurling har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom läkemedelsindustri samt farmaceutisk kontroll inom sjukvården. Meurling är aktieägare i Dextech sedan 2006.

Marcela Márquez, professor i bioteknologi, spelar en viktig roll inom basalforskning och kvalitetskontroll samt avseende bolagets internationella kontakter. Marcela Márquez är gift med Anders R Holmberg.

Ulf Lerner, PhD, professor. Lerner är en ledande specialist på ben och bensjukdom (Oral cellbiologi, Umeå universitet, centrum för ben och artritforskning, Institutet för medicin, Göteborgs universitet).

Meir Wilchek, professor, Chemistry & Biophysics, The Weizmann Institute of Science, Israel. Wilcheck är vetenskaplig rådgivare till DexTech.

Nätverk och samarbeten

Förutom ett stort nätverk i Sverige har Bolaget också ett omfattande internationellt nätverk som bidrar till kostnadseffektiv forskning och utveckling. Arbete utförs ofta som akademiska utbytesprojekt t.ex. forskarutbildning som leder till doktorsexamen för studenten.

Europa

 • Helsinki University Hospital, Finland
 • European Institute of Oncology, Milan, Italy
 • Atlantic Bone Screen, Nantes, France
 • Ångströmlab. Uppsala University, Sweden
 • Pharmaplus Consultancy, The Netherlands
 • University Trás-os-Montes och Alto Douro, Vila Real, Portugal

Mellanöstern/Asien

 • King Feisal Research Center, Ryijad, Saudi Arabia
 • The Weizmann Institute of Science, Israel
 • Shandong University Hospital, Shandong, China
 • Beijing University, Beijing, China

Nordamerika

 • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), New York, USA
 • UANL, Monterrey, Mexiko
 • UDEM/Mougerza Hospitals, Monterrey, Mexiko

Sydamerika

 • Ipiranga University Hospital, Sao Paolo, Brazil