Executive board


Anders R Holmberg – grundare och VD

Anders R Holmberg är grundare och VD i DexTech. Holmberg är Med.Dr från Uppsala Universitet och kemiingenjör. Holmberg är specialist i glykosyleringskemi och har över 30 års erfarenhet inom detta område inklusive processutveckling. Han var verksam på Pharmacia Corporation från 1978-1997. Holmberg var även utvecklingsdirektör på MAP Medical Applied Products AB/Oy, 1999-2003, samt VD på MAP AB, 2001-2003. Anders R Holmberg står bakom cirka 50 st. publicerade vetenskapliga artiklar.

Födelseår: 1951
Position sedan: VD sedan 2004-08-09
Antal aktier: 1 573 227 aktier privat


Sten Nilsson – grundare

Sten Nilsson, född 1948 är grundare i DexTech. Med.Dr, PhD, professor i onkologi. Nilsson är en internationellt erkänd auktoritet inom urologisk onkologi framför allt prostatacancer. Efter över 30 års klinisk erfarenhet har han tillgång till ett stort internationellt nätverk. Nilsson är verksam som professor och överläkare vid Radiumhemmet. Genom sin profession har Sten Nilsson daglig kontakt med den kliniska verkligheten för prostatapatienter. Han har även stor erfarenhet av kliniska studier med nya läkemedel där han bl.a. har varit med att designa och genomföra Algetas/Bayers fas I-, II- och III-studier av Alpharadin/Xofigo. Sten Nilsson har publicerat drygt 200 st. vetenskapliga artiklar.

Födelseår: 1948
Antal aktier: 1 432 724 aktier privat