Kallelse till extra bolagsstämma DexTech Medical — 160915 —

Kallelse till extra bolagsstämma DexTech Medical --- 160915 ---