Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Dextech Medical AB – 190528