Kallelse till extra bolagsstämma DexTech Medical— 160913 …

Kallelse till extra bolagsstämma DexTech Medical--- 160913 ...