DexTech erhåller positiva resultat avseende multipelt myelom

1 februari, 2021

DexTech kan meddela att bolaget utökar sitt prekliniska program med att även innefatta undersökning av OsteoDex effekt på multipelt myelom, (MM), in vitro, cellkulturer. MM är en malign tumörsjukdom i benmärgen, som medför nedbrytning av skelettet. MM är en obotlig sjukdom där ett antal olika behandlingar används för att bromsa förloppet. Behandlingarna har ofta svåra biverkningar. Bolaget ser OsteoDex som mycket lovande för behandling av MM baserat på dess verkningsmekanism och lindriga biverkningar. Sammanfattningsvis syns en potent behandlingseffekt, även vid låga koncentrationer av OsteoDex. Effekt vid låg koncentration är ett viktigt resultat vid test in vitro och indikerar möjlig effekt in vivo (i levande organism). Den observerade celldödande effekten är överlägsen den jämförda substansen, Melphalan, som är ett standardpreparat vid behandling av MM. Satsningen görs som en viktig del i Bolagets strategi att bredda intresset för OsteoDex möjligheter, exklusive prostatacancer, samt som en riktad del i strategin för ut-licensieringen. Trots förseningar på grund av Corona pandemin, ser bolaget med stor tillförsikt fram mot det fortsatta arbetet under 2021.

För ytterligare information
Gösta Lundgren – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021.

210201 – PM – DexTech erhåller positiva resultat avseende multipelt myelom