Webbhearing den 16 maj 2014 med anledning av nyemissionen

12 maj, 2014

Den 16 maj 2014 klockan 10.00 – 10.40 kommer Anders Holmberg (grundare och VD) och Peter Kanekrans (Investor Relations) att finnas tillgängliga via en webbhearing på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) för att informera om bolagets verksamhet och framtid.

Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Ställ frågor och följ webbhearingen på AktieTorgets hemsida (http://hearing.aktietorget.se/default.asp).

Investerarträffar

Ledningen kommer även att presentera bolaget under olika investerarmöten. Anmäl dig genom att skicka ett mail till eva.reuterskiold@aktietorget.se och ange stad.

  • 13 maj 2014 kl. 17.30 i Malmö på Börshuset, Skeppsbron 2.
  • 14 maj 2014 kl. 18.00 i Göteborg på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför notering på AktieTorget.

För frågor om nyemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information
Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com


DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, utvecklas för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. I omfattande prekliniska studier har OsteoDex visat stark tumördödande effekt samt potent hämning av bennedbrytning. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. En fas IIb-studie med OsteoDex planeras starta under hösten 2014. Härutöver har DexTech även läkemedelskandidaten SomaDex (pilot/fas II genomförd) och CatDex (preklinisk fas). DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat.