Nyemission övertecknad

22 maj, 2014

Nyemissionen tecknades till cirka 34,4 miljoner kronor inklusive teckningsåtaganden. Ingen tilldelning sker till garantitecknaren. Genom nyemissionen nyemitteras 2 860 000 aktier. DexTech tillförs därmed cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader och cirka 250 nya aktieägare. DexTech har nu totalt cirka 280 aktieägare. Avräkningsnotor kommer att skickas ut till tecknarna idag den 22 maj 2014.

– Jag vill passa på att tacka för det stora förtroendet från alla investerare. Vi står nu redo att fortsätta det kliniska studieprogrammet med OsteoDex, säger VD Anders Holmberg.

Listning på AktieTorget

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 19 juni 2014. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara DEX och ISIN-kod SE0005881489.

Antal aktier och aktiekapital

När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i DexTech att uppgå till 14 162 720 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 637 322,40 kronor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till bolaget.

För ytterligare information
Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com


DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, utvecklas för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. I omfattande prekliniska studier har OsteoDex visat stark tumördödande effekt samt potent hämning av bennedbrytning. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. En fas IIb-studie med OsteoDex planeras starta under hösten 2014. Härutöver har DexTech även läkemedelskandidaten SomaDex (pilot/fas II genomförd) och CatDex (preklinisk fas). DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat.