Preliminära resultat från DexTechs in vivo-studie på bröstcancer

4 augusti, 2015

Preliminära resultat från bolagets in vivo-studie avseende OsteoDex effekt på bröstcancer föreligger. Tumörceller inplanterades på möss (24 st. varav 12 kontrolldjur). När tillväxt kunde konstateras följdes tumörtillväxten under fem veckor. Behandling med OsteoDex gjordes en gång per vecka. Tillväxten följdes genom mätning av tumörvolymen två gånger per vecka. Preliminära resultat avseende behandling med OsteoDex visade en viss tillväxthämmande effekt jämfört med den obehandlade gruppen (mindre tumörvolym). Med hänsyn till att den testade typen av bröstcancer är notoriskt behandlingsresistent, s.k. trippelnegativ bröstcancer, ser DexTech positivt på resultaten. Vidare mikroskopiska vävnadsanalyser (s.k. histopatologi) kommer att ge mer underlag för vidare studier. Resultat väntas under Q3-Q4 2015.

– De preliminära resultaten från vår bröstcancerstudie är intressanta särskilt med tanke på att trippelnegativ bröstcancer är mycket svårbehandlad. Vi kommer att undersöka samband mellan dos och effekt då vi tror att en högre initial dos kan ge en starkare behandlingseffekt. Vi inväntar nu resultat från mikroskopiska vävnadsanalyser som kan avslöja eventuella skillnader i spridningsmönster, säger DexTechs vd Anders R Holmberg.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com