Full kapacitet i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

24 november, 2016

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital). Samtliga studiecentra är nu fullt aktiverade och screenar/randomiserar patienter. Av totalt 60 planerade patienter, är vid dags datum 16 patienter involverade i studien. Därav 4 under behandling, 3 i screening samt 9 på väntelista.

Bolaget kommer att kontinuerligt informera om den fortsatta utvecklingen.

 

 ”Det är mycket tillfredsställande att vi nu är i full gång efter att ha fullgjort alla förekommande formaliteteter i fyra olika länder säger vd Anders R Holmberg.”

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016.