Första patienten in i fas IIb-studien med OsteoDex

20 februari, 2015

DexTechs kliniska fas IIb-studie avseende OsteoDex-behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) löper enligt plan. Studien är en multicenterstudie vid Södersjukhuset i Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Herlev Sjukhus i Köpenhamn. Den första patienten har nu fått sin första behandling av totalt 13 planerade behandlingstillfällen under sex månader.

– Det känns verkligen tillfredställande att kunna ge den första patienten sin behandling efter alla obligatoriska moment som vi har arbetat med sedan vi i oktober 2014 fick klartecken för studien från svenska respektive danska läkemedelsverket. Nu ser vi fram emot en effektiv patientrekrytering tillsammans med de tre sjukhusen och vår CRO SynteractHCR, säger DexTechs VD Anders R Holmberg.