DexTechs behandling presenteras vid ASCO-GU

18 december, 2014

Resultaten från DexTechs fas I-studie avseende OsteoDex-behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer har godkänts för presentation vid årets möte av American Society of Clinical Oncology- Genitourinarycancers (ASCO-GU). Mötet kommer att äga rum i Orlando, Florida, den 26-28 februari 2015.

ASCO-GU är ett årligt symposium, ett event specialiserat för utbyte gällande de senaste strategierna för att förebygga, samt för screening, diagnos och behandling av prostatacancer, njurcancer, testiscancer samt urotelcellscancer. ASCO-GU erhåller varje år flera hundra presentationsförslag varav endast en liten del godkänns för presentation vid det faktiska mötet.

– Jag ser möjligheten att presentera våra OsteoDex-resultat som ett viktigt erkännande av betydelsen och potentialen av vårt projekt, säger DexTechs VD Anders R Holmberg.

För ytterligare information
Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.