DexTechs behandlingskoncept mötte intresse från läkemedelsindustrin vid ASCO-GU i Florida

2 mars, 2015

Pressmeddelande 2015-03-02

DexTech Medical AB, 556664-6203

 

DexTechs behandlingskoncept mötte intresse från läkemedelsindustrin vid ASCO-GU i Florida

 

Vid årets ASCO-GU-möte (26-28 februari) i Orlando, Florida, presenterade Sten Nilsson och forskningskollegor befintliga kliniska och prekliniska data avseende DexTechs läkemedelskandidat OsteoDex. Representanter för stora läkemedelsbolag (Big Pharma) visade intresse för DexTechs behandlingskoncept och påkallade separata möten med DexTech under ASCO-GU.

 

ASCO-GU* är ett årligt återkommande möte där de viktigaste nyheterna inom bland annat prostatacancer presenteras för cancerspecialister, cancerforskare, representanter för sjukvården och för läkemedels/bioteknikindustrin. Endast en liten del av alla bidrag (så kallade abstracts) som föreslås till ASCO-GU-mötet accepteras för presentation, huvudsakligen som så kallad posterpresentation, det vill säga en form som lämpar sig speciellt bra för information och för utvidgade diskussioner runt erhållna data och planerade uppföljande studier. Årets bidrag till ASCO-GU kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology.

 

* ASCO = American Society of Clinical Oncology. GU= genitourinary.

OsteoDex-presentationen mottogs med påtagligt intresse avseende den kliniska fas I/IIa-studien och designen av den uppföljande fas IIb-studien. Data från fas I/IIa-studien visar mycket god tolerabilitet. Dessa data ligger nu som en robust grund för den randomiserade och placebokontrollerade multicenter fas IIb-studie som för närvarande pågår. Stort intresse visades också för preparatets potenta tumörcellsdödande effekt hos cancerceller som utvecklat resistens mot det vanligaste och viktigaste läkemedlet vid kastrationsresistent prostatacancer (cytostatikat docetaxel, Taxotere).

 

– Vårt deltagande i årets ASCO-GU-möte var mycket lyckat med positiv respons från kollegor och inte minst från läkemedelsindustrin. Flera representanter från Big Pharma markerade sitt intresse. Vår närvaro vid de mest betydelsefulla sammankomsterna, såsom ASCO-GU, kommer att vara värdefullt för DexTech vid framtida utlicensiering, säger DexTechs VD Anders R Holmberg.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46(0)70 710 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com