Breddat ägande i DexTech Medical AB

9 april, 2015

Pressmeddelande 2015-04-09

DexTech Medical AB, 556664-6203

 

 

Breddat ägande i DexTech Medical AB

 

DexTech utvärderar kontinuerligt möjligheter att främja handeln i bolagets aktie. Mot denna bakgrund har Anders R Holmberg och Sten Nilsson, inom ramarna för sina lock up-avtal, per den 9/4, 2015, (transaktionsdatum) tillsammans sålt 267 506 aktier, motsvarande 1,89 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna har fördelats till cirka 40 stycken nya aktieägare med hjälp av ett pensions- och förvaltningsbolag. Försäljningen har skett utanför marknaden. Holmberg äger efter aktiespridningen 1 544 019 aktier (10,90 procent) och Nilsson äger 1 532 292 aktier (10,82 procent).

 

– Vår ambition är att transaktionen ska bidra till ökat intresse för DexTech och i förlängningen främja handeln i aktien, vilket skulle gynna DexTech som bolag. Med många aktieägare och intresse för bolagets aktie förbättras våra möjligheter att utveckla nya läkemedelskandidater som kan hjälpa patienter med cancersjukdom, vilket är vår målsättning. Stens och mitt engagemang för detta ändamål sträcker sig 25 år tillbaka och vi fortsätter målmedvetet arbetet i DexTech, nu med en stärkt ägarbas, säger VD Anders R Holmberg.

 

– Ett breddat ägande ger en mer dynamisk ägarstruktur vilket är bra för Dextech som noterat bolag, säger styrelseordförande Svante Wadman.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com