DexTech erhåller positiva resultat avseende bröstcancer och OsteoDex

17 april, 2015

Pressmeddelande 2015-04-17

DexTech Medical AB, 556664-6203

 

DexTech erhåller positiva resultat avseende bröstcancer och OsteoDex

 

I november 2014 kunde DexTech meddela att bolaget utökat sitt prekliniska program med att även innefatta undersökning av OsteoDex effekt på olika typer av bröstcancer (in vitro, cellkulturer). Bröstcancer förekommer i flera olika typer och klassificeras efter dess molekylära egenskaper och resultatet kommer att bestämma upplägg av den kliniska behandlingen. Nu har OsteoDex effekt testats på dessa olika typer och resultatet är mycket lovande.

 

Sammanfattningsvis syns en potent behandlingseffekt vid låga koncentrationer av OsteoDex. Effekt vid låg koncentration är ett viktigt resultat vid test in vitro och indikerar möjlig effekt in vivo (i levande organism). Starkast celldödande effekt av OsteoDex behandling sågs hos så kallade trippelnegativa bröstcancerceller. Trippelnegativ bröstcancer är en svårbehandlad form av bröstcancer med stark benägenhet att bilda metastaser. Resultaten är lovande och bolaget har beslutat att genomföra en in vivo-studie. Studien genomförs av DexTechs partner för in vivo-studier, Adlego Biomedical AB, och väntas vara färdig i slutet av maj 2015.

 

Bröstcancer är den globalt vanligaste cancerformen bland kvinnor. Förekomsten (incidensen) varierar kraftigt geografiskt tex. ca 19 per 100 000 kvinnor får bröstcancer i Östafrika jämfört med ca 90 per 100 000 kvinnor i Västeuropa (GLOBOCAN 2008). I Sverige för 2012, rapporterades 8490 kvinnor med diagnosen bröstcancer (Cancerincidens, Socialstyrelsen). Det beräknas att fler än 508 000 kvinnor i världen dog på grund av bröstcancer 2011 (Global Health Estimates, WHO 2013). I Västeuropa utvecklar ca 15-20% avancerad bröstcancer. I andra delar av världen är den andelen betydligt högre på grund av sen diagnos. Behandlingen av metastatisk bröstcancer (Sverige) omfattar hormonell terapi, kemoterapi, behandling med antikroppar samt bisfosfonater. Den optimala behandlingen styrs av den individuella tumörens egenskaper (SweBCG, nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer).

 

-”Resultaten är lovande och bekräftar tidiga indikationer på att OsteoDex även är verksamt mot bröstcancer. Det mest värdeskapande för bolaget, utöver vårt fokus på OsteoDex fas 2-studie, är att inhämta prekliniska effektdata på OsteoDex potens mot bröstcancer och därför går vi vidare med en in vivo studie”, säger DexTechs vd Anders R Holmberg.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com