DexTech ökar takten och förstärker organisationen i OsteoDex studien

6 maj, 2015

Pressmeddelande 2015-05-06

DexTech Medical AB, 556664-6203

 

DexTech ökar takten och förstärker organisationen i OsteoDex studien

DexTech förstärker organisationen i sin kliniska fas2b studie avseende OsteoDex behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer. Studien är en multicenterstudie vid Södersjukhuset i Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Herlev Sjukhus i Köpenhamn. Nu kommer även Skånes Universitetssjukhus (Malmö) och Sundsvall Sjukhus att delta i studien. Vidare har bolaget engagerat Gisela Hellgren, Fravil Clinical Consulting, som oberoende expert. Gisela Hellgren kommer att under studietiden vara DexTechs clinical operations manager och rapportera till DexTechs vd. Orgnanisationsförstärkningen tillsammans med bolagets utvidgade pre-kliniska bröstcancerstudier kommer att kräva ett kapitaltillskott i storleksordningen 10-15 miljoner SEK. Behovet uppstår kvartal 2, 2016. Finansieringsfrågan hanteras av DexTechs styrelse.

”- Patientrekryteringen är alla kliniska studiers nålsöga och med den här förstärkningen av vår studieorganisation skapar vi förutsättningar för en ännu effektivare och snabbare patientrekrytering. Gisela Hellgrens expertis stärker bolagets kontroll över studiens alla delar. Ytterligare investeringar i projekt  OsteoDex  är klokt och riktigt i detta stadium, säger DexTechs vd Anders R Holmberg”.

 

 

 För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com