DexTech utvidgar prekliniskt program med OsteoDex avseende bröstcancer

4 november, 2014

DexTech Medical AB (”DexTech”) förbereder en klinisk fas IIb-studie med bolagets huvudkandidat OsteoDex för att studera läkemedelskandidatens effekt vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. Den kliniska studien är godkänd av svenska och danska läkemedelsverken, och arbetet har startat enligt tidsplan. Det finns signifikanta likheter mellan kastrationsresistent prostatacancer och avancerad bröstcancer gällande benägenhet att metastasera till skelettet. DexTechs tidigare genomförda prekliniska studier har tydligt visat att OsteoDex har lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer. DexTech utvidgar nu det prekliniska programmet inom detta område. Det utökade studierna ryms inom nuvarande budget.

Bröstcancer är den globalt vanligaste cancerformen bland kvinnor. Förekomsten (incidensen) varierar kraftigt geografiskt tex. ca 19 per 100 000 kvinnor får bröstcancer i Östafrika jämfört med ca 90 per 100 000 kvinnor i Västeuropa (GLOBOCAN 2008). I Sverige för 2012, rapporterades 8490 kvinnor med diagnosen bröstcancer (Cancerincidens, Socialstyrelsen). Det beräknas att fler än 508 000 kvinnor i världen dog på grund av bröstcancer 2011 (Global Health Estimates, WHO 2013). I Västeuropa utvecklar ca 15-20% avancerad bröstcancer. I andra delar av världen är den andelen betydligt högre på grund av sen diagnos. Behandlingen av metastatisk bröstcancer (Sverige) omfattar hormonell terapi, kemoterapi, behandling med antikroppar samt bisfosfonater. Den optimala behandlingen styrs av den individuella tumörens egenskaper (SweBCG, nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer). Resultaten av bolagets studier av OsteoDex för bröstcancer kommer att ge vägledning var OsteoDex eventuellt kan passa in i behandlingen av sjukdomen även om skelettmetastaser är ”huvudtarget”. Tidigare prekliniska resultat har visat stark effekt även på tumörer i mjukdelar.

Värdet av marknaden för bröstcancerläkemedel (total försäljning) i USA, Västeuropa och Japan beräknas vara > 15 miljarder USD år 2022 (Decision Resources 2013).

”Genom vårt internationella nätverk genomför vi nu inom vår forsknings och utvecklingsbudget nya prekliniska studier avseende bröstcancer och OsteoDex. DexTech kommer att äga alla rättigheter till erhållna data. Vi har redan lovande prekliniska resultat på bröstcancer och OsteoDex och med ytterligare positiva prekliniska resultat kommer vi affärsmässigt att stärka OsteoDex-caset i ett utlicensieringsperspektiv”, säger VD Anders Holmberg.

För ytterligare information
Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.