Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

21 oktober, 2014

Torsdagen den 27 november 2014 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland annat VD Anders R Holmberg att presentera bolaget, Professor Sten Nilsson, grundare av och aktieägare i DexTech, kommer att hålla en presentation av det kliniska dagsläget och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till DexTechs styrelse och ledning. Efter årsstämman bjuds det på enklare förtäring samtidigt som det finns möjlighet till mingel med styrelse och ledning. Formell kallelse till årsstämman finns att tillgå längre ned i detta pressmeddelande.

Anmälan för icke aktieägare ska ske senast måndagen den 24 november 2014 och kan göras per e-post (peter.kanekrans@dextechmedical.com) alternativt per telefon (08-613 13 04).

Årstämman inleds klockan 16.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 15.30.

Notera utöver ovanstående att deltagande för icke aktieägare förutsätter ett formellt godkännande från stämman under inledningen av årsstämman.

Ladda ner formell kallelse till årsstämma här

För ytterligare information
Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.