DexTech planerar ny klinisk studie på multipelt myelom

24 augusti, 2021

DexTech meddelar att OsteoDex (ODX) pre-kliniska resultat avseende effekt på multipelt myelom (MM) är så övertygande att bolaget nu börjar planering av en klinisk ”proof of concept studie”(kort studie med begränsat antal patienter).
MM är en form av blodcancer utgående från plasmaceller i benmärgen som bland annat medför nedbrytning av skelettet i likhet med skelettmetastaser vid prostatacancer (CRPC). MM är en obotlig cancersjukdom där ett antal olika läkemedel används för att bromsa förloppet. Patienterna blir så småningom resistenta mot befintliga läkemedel som ofta har svåra biverkningar.
ODX unika verkningsmekanism, tillsammans med mycket lindriga biverkningar, gör preparatet till en stark kandidat för behandling även av MM. Bolaget anser att, med hänsyn till MMs marknadsstorlek samt ODX tydliga potential mot sjukdomen, är det av högsta prioritet att inhämta kompletterande kliniska data. Den globala marknadsstorleken för MM var 2018 USD 19.5 miljarder och väntas växa till USD 31 miljarder 2026 (https://www.fortunebusinessinsights.com/multiple-myeloma-market-102693).
Trots att bolagets huvudspår är ODX- CRPC, kommer kompletterade positiva ODX-MM-resultat stärka möjligheterna till ett fördelaktigt licensavtal. Bolaget kommer inte att ingå ett licensavtal som inte speglar ODX sanna värde. Genom att visa ODX potential även mot MM, kan ODX sanna värde uppskattas och leda till ett fördelaktigt licensavtal. Finansieringen av studien kommer att ske genom en riktad nyemission.
”- Med nuvarande ODX data på myelom vore det fel att inte gå vidare med kliniska försök. Jag menar att ODX har potential att vara bättre än befintliga myelom-preparat och att positiva kliniska resultat tillsammans med våra CRPC resultat kommer att verifiera ODX stora potential som cancerläkemedel, säger vd Anders R Holmberg”.
För ytterligare information
Gösta Lundgren – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2021.