DexTech konfirmerar mycket positiva resultat från myelomstudier

10 maj, 2021

Bolaget meddelade i början av året positiva resultat från inledande in vitro-studier avseende OsteoDex (ODX) effekt på multipelt myelom (MM). MM är en form av blodcancer som utvecklas i benmärgen och medför samtidigt nedbrytning av skelettet. Sjukdomen är inte botbar, men ett antal olika behandlingar används för att bromsa förloppet. Gemensamt för behandlingarna är att dessa ofta ger svåra biverkningar. ODX verkningsmekanism, dvs. hämning av bennedbrytande benceller (osteoklaster) samt tumörcellstoxicitet, tillsammans med mycket lindriga biverkningar, förefaller vara ideala egenskaper för behandling av MM. De positiva resultaten har nu bekräftats i utvidgade in vitro-studier och visar en starkt tumörcellshämmande effekt av ODX, upp till 10ggr mer starkare effekt jämfört med CRPC celler. Vi går nu vidare med in vivo-studier inom ramen för vår budget.

Bolaget anser att, med hänsyn till MMs marknadsstorlek och ODX potential mot sjukdomen, det är av högsta prioritet att inhämta kompletterande/konfirmerande in vivo-data. Sådana data har självfallet en positiv inverkan inför en licensaffär avseende ODX-CRPC. Den globala marknadsstorleken för MM var 2018 USD 19.5 miljarder och väntas växa till USD 31 miljarder 2026 (https://www.fortunebusinessinsights.com/multiple-myeloma-market-102693) vilket är mer än dubbelt jämfört med marknadsstorleken för CRPC. Kompletterade positiva ODX-MM-resultat stärker således möjligheterna till ett fördelaktigt licensavtal. De facto fördubblas ODX värde som potentiellt cancerläkemedel.

Licensdiskussioner pågår och omfattar både plattformsteknologi och ODX specifikt, såväl mot CRPC som andra cancersjukdomar.

”- Myelom-resultaten är mycket viktiga för våra affärsmöjligheter och skall utvecklas ytterligare. Strategin ökar våra möjligheter till en stark licensaffär för OsteoDex, även med de stora hematologibolagen. Jag tror att strategin kommer att bli mycket lönsam för bolaget, säger vd Anders R Holmberg”.

 

För ytterligare information
Gösta Lundgren – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021.

Hela pressmedellandet: 210510 – PM – DexTech konfirmerar mycket positiva resultat från myelomstudier