DexTech: Årsredovisning 2014-07-01 – 2015-06-30 samt förtydligande avseende kapitalbehov

12 oktober, 2015

Se DexTechs årsredovisning här: Dextech_AR_150630

 

Jämfört med vad som tidigare meddelats har en tidsmässig förändring gällande det beräknade finansieringsbehovet skett. Huvudkostnaderna för respektive deltagande sjukhus, det vill säga patientkostnader, förskjuts till andra halvåret 2016 vilket medför att DexTechs finansieringsbehov uppstår först under andra halvåret 2016. Tidigare har meddelats att finansieringsbehovet beräknas uppstå under andra kvartalet 2016.

Storleksordningen på kapitaltillskottet är oförändrad och uppgår till 10-15 miljoner SEK. Finansieringsfrågan hanteras löpande av DexTechs styrelse.

 

 

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com