Positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

8 februari, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Varannan månad skickas prover till Karolinska Sjukhusets laboratorium för klinisk kemi för analys av ämnen som speglar aktiviteten i patienternas skelettmetastaser s.k. ”nyckelanalyter”.

Bolaget har nu studerat de första resultaten och konstaterar en tidig trend som visar att patienternas benmarkörsvärden antingen bibehålls normala, eller i de fall när värden är abnorma, successivt normaliseras.

Rekryteringsläget bedöms som gott med ungefär 1/3 av det totala antalet planerade patienter (60) screenade varav 15 inkluderade för aktiv behandling. Bolagets bedömning är att hela 2017 kommer att behövas för att studien skall vara fullrekryterad dvs. något försenat mot tidigare prognos (Q2 2017). Bolaget avser att fortlöpande regelbundet informera om studiestatus samt signifikanta fynd. Budgetläget är oförändrat gott.

 

 ”Trots att resultaten ännu gäller endast ett mindre antal analyserade patienter är resultaten lovande. För samtliga involverade är det positivt att få tidiga indikationer på effekt av behandlingen, inte minst för patienterna, säger vd Anders R Holmberg.”

 

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017.