Patent och patentansökningar

DexTechs läkemedelskandidater skyddas genom patent. Bolagets patentansökningar handhas sedan många år av Boco IP Oy AB, Helsingfors, Finland. DexTech äger alla patent/ ansökningar sedan Bolaget bildades 2004. Patentansökningar lämnas in i länder som utgör större marknader för relaterade läkemedelsprodukter. Patenten löper vanligtvis i 20 år, men kan för läkemedel i vissa fall förlängas med upp till fem år. Efter marknadsgodkännande, gäller ca 10 års exklusivitet även om patentet utgår tidigare.

DexTechs patentportfölj omfattar fyra patentfamiljer innehållande godkända patent och patentansökningar som ger ett gott skydd till Bolagets läkemedelskandidater samt Bolagets teknologiplattform. Portföljen har en, för DexTech, relevant global geografisk spridning. Bolagets fyra patentfamiljer/patentansökningar är starkt besläktade och varje patentfamilj är därför relevant för alla Bolagets läkemedelskandidater samt för teknologiplattformen, GuaDex. Bolaget har kompletterat patentfamiljen med en ny ansökan (2023-10) som skyddar GMP tillverkningen av OsteoDex och kandidater som utgår från teknologiplattformen. Nedan bifogas en patentrapport. Tillkommer i rapporten att patent beviljats i Israel och Kanada (PSMA-Dex).