Första patienten in i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex samt fullgjort forskningsavtal med Roche

20 september, 2016

Den första patienten i DexTechs internationella fas IIb-studie har nu rekryterats och fått sin första behandling vid Södersjukhuset i Stockholm. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), i Finland (Tampere University Hospital), i Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

 

Vidare meddelas att DexTech framgångsrikt har fullgjort sitt uppdrag enligt forskningsavtalet mellan Roche och DexTech.   

 

-Vi är glada att vara igång med patientrekrytering och behandlingar efter att ha hanterat alla förekommande formaliteter med det nya studieprotokollet. Beträffande Roche är vi stolta över att ha kunnat bidra med vår expertis och ser fram emot möjliga framtida samarbeten inom området, säger vd Anders R Holmberg.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2016.