DexTechs likviditet och kassaflöde

29 augusti, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är nu avslutad. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital). De sista patientbesöken skedde före midsommar 2018. Arbetet fokuseras nu på färdigställande av den formella studierapporten. Denna väntas vara färdig under oktober månad 2018, dvs. i enlighet med tidsplanen.

Efter avslutningen av en kostnadseffektiv fas2 studie för OsteoDex (ODX-003), meddelar bolaget att budgetläget medger fortsatt drift i ytterligare 12 månader vilket är längre än vad som tidigare meddelats.
Fortsatt drift är säkerställd till och med augusti 2019 i stället för till och med utgången av 2018 som tidigare meddelats.

Målsättningen är att licensintäkter ska finansiera driften därefter.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.

180829-PM-DexTech – Likviditet och kassaflöde